Rozšírenie cintorína na Šípku prinieslo sedemsto nových hrobových miest

V piatok 22. júna 2012 boli oficiálne ukončené dve investičné akcie na Šípku – prvá etapa rozšírenia cintorína na Šípku a rozšírenie Malinovského ulice o zastavovací pruh.

Súčasťou prevej etapy rozšírenia cintorína, ktorá priniesla približne sedemsto nových hrobových miest, bolo vybudovanie kolmého zjazdného chodníka v dĺžke 20 metrov, na ktorý sa vodorovne napája ďalších približne 115 metrov zjazdného chodníka. Z nich vedú vyštrkované chodníky k budúcim hrobovým miestam a zároveň sa napájajú na existujúce chodníky v nižšej časti cintorína. V rozšírenej hornej časti cintorína boli tiež dobudované vodovodné vetvy a oplotenie od vstupnej brány po les pozdĺž západnej strany cintorína. Počas stavebných prác požiadalo mesto dodávateľa aj o naviac práce. Tie sa týkali predĺženia novovybudovaného kolmého aj vodorovného chodníka, čím bol vytvorený základ  pre ďalšie rozširovanie cintorína v budúcnosti. „Rozšírenie kapacity hrobových miest na cintoríne na Šípku už bolo skutočne nutnosťou. Preto ma veľmi teší a ďakujem realizačnej spoločnosti, že práce dokončila nielen kvalitne, ale aj takmer o štyri mesiace skôr, ako mala zazmluvnené,“ zdôraznil pri preberaní stavby primátor mesta Jozef Božik.

Okrem rozšírenia cintorína bola koncom minulého týždňa na Šípku dokončená aj ďalšia investičná akcia – rozšírenie Malinovského ulice o zastavovací pruh, na ktorom môže parkovať  minimálne 39 áut.

Môže sa Vám ešte páčiť...