Riaditelia škôl požadujú kvalitnejšiu metodickú pomoc

Analýza problémov v riadiacej oblasti základných škôl a prijatie opatrení na ich riešenie boli cieľom porady primátora mesta Jozefa Božika s riaditeľmi základných škôl mesta a okresu, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 24. februára 2011 na MsÚ v Partizánskom.

Primátor v úvode informoval riaditeľov o oživení kultúrno-spoločenského života v meste, konštituovaní detského a mládežníckeho parlamentu, vytvorení detašovaného pracoviska mestskej polície na sídlisku Šípok a o činnosti občianskeho združenia Nočné havrany. Ako ďalej povedal, je informovaný o problémoch základných škôl v meste ako aj o pripomienkach k činnosti Spoločného školského úradu v Partizánskom. „Budem sa snažiť aj osobne navštíviť všetky základné školy, zatiaľ len na území mesta, aby som sa presvedčil o reálnom stave a vybavení školských zariadení,“ zdôraznil primátor, ktorý upriamil pozornosť aj na možnosti čerpania finančných prostriedkov z nadácií a eurofondov.

V súvislosti s projektom Nočné havrany predstavil príslušník mestskej polície Pavol Trojan možnosti rozšírenia preventívneho pôsobenia na žiakov základných škôl.

Zo strany riaditeľov základných škôl odzneli na porade požiadavky na skvalitnenie metodickej pomoci od Spoločného školského úradu a na potrebu lepšej informovanosti nielen o legislatívnych zmenách, ale aj o možnostiach využitia právneho poradenstva a právnych konzultácií. K zlepšeniu situácie v tejto oblasti by mali prispieť metodické návštevy pracovníkov Spoločného školského úradu na základných školách, zlepšenie spolupráce s Inšpekčným centrom v Trenčíne a tiež činnosť referátu školstva, ktorý od 1. marca 2011 povedie Pavol Horňan.

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...