Rekonštrukcia úseku Partizánske – Hradište konečne spustená

Dlhé čakanie na rekonštrukciu cesty II/579 medzi Partizánskym a obcou Hradište sa skončilo. Vo štvrtok 15. augusta sa začali práce súvisiace s rekonštrukciou úseku, ktorý je pre mesto Partizánske veľmi dôležitou cestnou tepnou. Začiatok príprav na zhotovenie tohto projektu sa píše od roku 2015 a samotná realizácia bola viackrát posunutá.

Oprava cesty II/579 v dĺžke 7,1 kilometra je súčasťou komplexných rekonštrukcií dokopy 44 úsekov ciest II. a III. triedy v Trenčianskom kraji. Použité na ne budú najmä financie z krajského rozpočtu, ale aj eurofondy. „Ide o najfrekventovanejšiu cestu II. triedy z hľadiska dopravy na území Trenčianskeho kraja. Na jej rekonštrukciu čakali obyvatelia mesta i okolitých obcí veľmi dlho a som naozaj rád, že dnes sme zhotoviteľovi odovzdali stavenisko. Chcem poďakovať občanom za trpezlivosť, ktorú mali pri čakaní na rekonštrukciu tejto cesty,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Radosť zo začatia prác má aj primátor mesta Partizánske Jozef Božik, ktorý za rekonštrukciu bojoval dlhé roky. Hlavný problém, prečo občania na túto rekonštrukciu čakali tak dlho, podľa neho spočíva v zdĺhavosti a komplikovanosti verejného obstarávania. „Toto všetko bolo spôsobené tým, že sa opakovalo verejné obstarávanie. Proces prípravy projektov, odsúhlasenia a potom samotnej realizácie je na Slovensku veľmi dlhý v porovnaní napríklad s Českou republikou. Je to veľký problém, od doby, kedy sa schváli projekt, až do samotnej realizácie uplynie vždy niekoľko rokov. Partizánske a táto cesta sú toho živým príkladom,“ skonštatoval primátor.

Zhotoviteľ sa zaviazal túto cestu zrekonštruovať za štyri mesiace, pričom cena stavebných prác presahuje 2,6 mil. eur. „V prvom rade bude zrealizovaná kompletná výmena povrchov v rozsahu približne 65-tisíc metrov štvorcových, výmena podložia, úprava krajníc a rozšírenie odbočenia. V úseku, kde nie je zabezpečené dostatočné odvodnenie, sa vybuduje nová kanalizácia, osadia sa zvodidlá a osvetlia priechody. Cesta sa tak stane bezpečnejšou nielen pre vodičov, ale aj pre chodcov,“ priblížil rozsah prác na ceste riaditeľ realizačnej spoločnosti Peter Tekeľ.

Obmedzenie dopravy na samotnej ceste sa prejaví najmä znížením povolenej rýchlosti, obidva jazdné smery by však mali zostať zachované. Z dôvodu bezpečnosti odporúča zhotoviteľ rešpektovať dopravné obmedzenia, s obchádzkami v rekonštruovanom úseku sa nepočíta.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...