Rada starších podporuje rozhodnutia vedenia mesta

Rozvoj mesta a problémy, ktoré aktuálne rieši samospráva a poslanecký zbor mesta, boli v piatok 6. mája 2011 hlavnou témou stretnutia primátora Jozefa Božika s členmi svojho poradného orgánu - Radou starších mesta Partizánske.

Za najväčší súčasný problém označil primátor ďalšie zabezpečenie fungovania mestskej nemocnice. Zdôraznil, že je v záujme mesta a obyvateľov, urobiť všetko pre to, aby nemocnica naďalej poskytovala primeranú liečebnú starostlivosť. K optimálnemu riešeniu tohto problému sa už uskutočnilo niekoľko stretnutí a zasadnutí vedenia mesta, poslancov i zdravotníckych pracovníkov. Za druhý problém označil primátor  nevhodné správanie neprispôsobivých rómskych spoluobčanov, na ktoré sa obyvatelia mesta najviac sťažujú. Na riešenie týchto problémov bude zamerané verejné stretnutie pod názvom Za pokoj a bezpečnosť slušných občanov, ktoré sa uskutoční 17. mája. „Občania budú môcť na stretnutí vyjadriť svoje skúsenosti, postrehy a názory ohľadne svojej bezpečnosti priamo pred zástupcami štátnej polície z krajského a okresného riaditeľstva policajného zboru. Svojim občianskym postojom tak môžu prispieť k posilneniu bezpečnosti života v meste,“ zdôraznil primátor. Členovia poradného zboru primátora sa vyslovili za zachovanie činnosti nemocnice v meste a podporili tiež razantnejšie riešenie problémov s občanmi, ktorí svojim chovaním a správaním znepríjemňujú život svojim spoluobčanom. V tejto súvislosti si zaspomínali ako to bolo v minulosti, kedy mali príslušníci policajného zboru pri udržiavaní poriadku v meste väčšie právomoci.

Členovia Rady starších vyjadrili odhodlanie, prispieť svojimi radami a skúsenosťami k ďalšiemu rozvoju mesta. S primátorom mesta sa dohodli, že sa budú stretávať minimálne jedenkrát za tri mesiace.   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...