Rada pre tretí sektor je novým poradným orgánom primátora

Na druhom tohtoročnom stretnutí primátora mesta Jozefa Božika so zástupcami organizácií tretieho sektora, ktoré sa uskutočnilo v piatok 18. marca 2011 v malej zasadačke mestského úradu, bol konštituovaný aj nový poradný orgán primátora – Rada pre tretí sektor.

Zástupcov organizácií tretieho sektora, medzi ktorými mali zastúpenie všetky vekové kategórie, vrátane početnej skupiny členov Mladežníckeho parlmanetu mesta Partizánske a Informačného centra mladých v Partizánskom, pozval primátor v úvode stretnutia na oslavy 66. výročia oslobodenia mesta. „Tohtoročné oslavy, ktoré sa uskutočnia v piatok 1. apríla 2011 o 14.30 hodine na námestí SNP budú dôstojné a masovejšie ako bývali doteraz. Verím, že sa ho zúčastnia v čo najväčšom počte aj členovia vašich organizácií,“ povedal primátor.

Témou piatkového stretnutia bolo aj aktuálne dianie v meste. Najväčší priestor bol venovaný avizovanej problematike zrušenia Daňového úradu a Riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, ale aj spolupráci so štátnou a mestskou políciou pri ochrane majetku a zdravia občanov mesta v súvislosti s neporiadkom na Nábrežnej ulici a správaním neprispôsobivých spoluobčanov. „K týmto dôležitým témam zvolávam spolu s poslancami mestského zastupiteľstva a poslancami vyššieho územného celku verejné stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 31.marca 2011 o 16. hodine v panoramatickom kine,“ informoval primátor a zároveň zdôraznil, že pri riešení problémov by chcel nájsť „spojencov“ práve z radov aktívnych spolupracovníkov tretieho sektora.
V závere stretnutia primátor konštituoval Radu pre tretí sektor ako svoj poradný orgán, s ktorým sa bude pravidelne stretávať.

Môže sa Vám ešte páčiť...