Prvým Čestným občanom mesta Partizánske je Peter Dvorský

 

Mesto Partizánske udelilo v utorok 15. novembra 2011 po prvýkrát vo svojej 73. ročnej histórií ocenenie Čestné občianstvo mesta Partizánske.

Najvyššie ocenenie, aké môže samospráva udeliť, si na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Panoramatickom 3D kine v Partizánskom prevzal z rúk primátora mesta Jozefa Božika operný spevák a miestny rodák Peter Dvorský. Okrem čestného občianstva udelila samospráva Verejné uznanie mesta Partizánskeho šestnástim občanom mesta, ktorí sa zaslúžili o mimoriadny prínos v rozvoji mesta, jeho reprezentáciu či tvorivé činy v rôznych oblastiach spoločenského života. Primátor odovzdal laureátom ocenenia Verejné uznanie mesta Partizánske v oblasti zdravotníctva, školstva, spoločenského života, kultúry, hospodárstva, športu a verejného života. Štyrom občanom udelilo mesto ocenenie Verejné uznanie IN MEMORIAM.

Súčasný riaditeľ opery Slovenského národného divadla neskrýval pri preberaní ocenenia dojatie. „Som poctený a nesmierne hrdý na to, že som sa stal Čestným občanom mesta Partizánske. Pretože toto mesto milujem. Mám vás všetkých rád,“ povedal Peter Dvorský, ktorý svoje kvality uznávaného tenoristu potvrdil aj v závere slávnostného zhromaždenia. Napriek hlasovej indispozícii si v kultúrnom programe, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy v Partizánskom, zaspieval spolu s dievčenským speváckym zborom pieseň Najkrajší kút. 

Mesto Partizánske udelilo ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske týmto občanom:

IN MEMORIAM

MVDr. Josefovi Chaloupkovi (*1927 – †2011)

prof. Ing. Vendelínovi Machovi, DrSc. (*1931 – †2011)

Jozefovi  Belešovi (*1933 – †2011)  

Ing. Radovanovi Kaufmanovi (*1978 – †2003)

 

V oblasti ZDRAVOTNÍCTVO 

MUDr. Drahoslave Zlatanovičovej (* 1939)

 

V oblasti ŠKOLSTVO

Mgr. Júliusovi Gálisovi (*1936)

 

V oblasti SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT

 Júliusovi Michníkovi (*1928)

 

V oblasti KULTÚRA  

Vladimírovi Fulkovi (*1929)

 

V oblasti HOSPODÁRSTVO

 Ing. Jánovi Kožárikovi (* 1924)

 

V oblasti ŠPORT

Irene Popluhárovej (*1941)

 

V oblasti ODBOJOVÉ  HNUTIE

Pavlovi Havaldovi  (*1919) 

Vladimírovi Bužekovi (*1924)

V oblasti VEREJNÝ  ŽIVOT

 

MUDr. Stanislavovi  Ďurejemu (*1941)

Františkovi  Sedlákovi (*1931)

Štefanovi Dubinovi (*1932)

Viktorovi Zábojníkovi (*1942)

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...