Prvý pracovný výjazd primátora smeroval do mestskej časti Luhy I

Pracovným výjazdom do mestskej časti Luhy odštartoval vo štvrtok 23. februára 2012 primátor mesta Jozef Božik novú iniciatívu samosprávy, ktorej cieľom je lepšie spoznať mestské časti a ich problémy prostredníctvom osobnej prehliadky, návštevy mestských organizácií, školských zariadení ako aj prostredníctvom rozhovorov s ich pracovníkmi a občanmi priamo v uliciach mesta. Sprevádzali ho miestopríslušní poslanci mestského zastupiteľstva, odborní pracovníci mestského úradu a mestských organizácií.

 

Februárový Deň v mestskej časti Luhy I zahŕňal návštevu Centra voľného času Relax, základnej a materskej školy, domu služieb a panoramatického 3D kina. Prvé kroky pracovnej skupiny viedli do Centra voľného času Relax, ktoré sídli v budove bývalej materskej školy. Riaditeľ Tibor Bélik návštevu počas prehliadky v krátkosti informoval o činnosti a aktivitách centra. Poukázal aj na potrebu nevyhnutnej rekonštrukcie niektorých častí budovy, zateplenia a doriešenia otázky parkovania v areáli centra a v jeho okolí. Z centra voľného času zamierila pracovná skupina k domu služieb, pričom si všímala aj stav ciest, chodníkov a parkovísk, s ktorými sa podľa predsedu VMČ Luhy I Jiřího Foksa spája aj najviac problémov tejto mestskej časti. Bez povšimnutia nezostali ani opílené konáre a vianočné stromčeky pohodené na trávnikoch, ktorých okamžité odstránenie zariadil primátor ešte počas výjazdu. V rámci prehliadky vonkajších priestorov domu služieb, vrátane priľahlého parkoviska, navrhli z praktických dôvodov upraviť vchod do zariadenia rýchleho občerstvenia.  

Školy by privítali výmenu okien

Ďalšou zastávkou bola Základná škola na Nádražnej ulici, kde si návšteva v sprievode riaditeľky školy Aleny Kaufmanovej a jej zástupkyne Ľubice Guštarovej pozrela okrem iného modernú  počítačovú učebňu, alarmujúci stav hygienických zariadení, okien v triedach, telocvičňu a jedáleň. Ako konštatoval primátor po prehliadke, škola potrebuje nutne investície do výmeny okien, podláh, rekonštrukcie telocvične, sociálnych zariadení, ale aj investície do úpravy športového areálu pri škole. Takisto by bolo potrebné nové oplotenie areálu školy, ktoré by zabránilo vstupu nepovolaným osobám. Výmenu opotrebovaných okien, ale aj opravu striešky nad spojovacími chodbami medzi oddeleniami, by privítali aj v Materskej škole Malá okružná. Tá bola ďalšou zastávkou pracovnej skupiny, ktorá si v sprievode riaditeľky materskej školy Ľudmily Beňačkovej prešla jednotlivé oddelenia. Nevynechali ani učebňu s interaktívnou tabuľou, ktorú mesto zakúpilo koncom minulého roka do každej materskej školy v Partizánskom.   

Riešenie problémov spomaľuje nedostatok financií

Pracovný výjazd v mestskej časti Luhy I uzatvorila prehliadka panoramatického 3D kina, v ktorom je potrebné podľa slov jeho prevádzkovateľa Ľubomíra Beňa ešte veľa veci vylepšiť. „V priebehu dnešného stretnutia sme videli komunikácie, objekty a interiéry, ktoré by potrebovali nevyhnutnú rekonštrukciu. Najnaliehavejšie práve na Základnej škole na Nádražnej ulici. Vzhľadom na obmedzené možnosti mestského rozpočtu, situáciu budeme  riešiť až po získaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov mesta, z fondov a od sponzorov. Mesto už v minulom roku, ale aj tento rok, vo svojom rozpočte zakomponovalo čiastku, aby sa mohla zrealizovať postupná výmena okien v materskej škole tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov vymenili všetky. Problematike parkovania venujeme pozornosť v rámci komplexného riešenia situácie s parkovaním v meste. Na sídlisku Luhy I. sa budeme zaoberať vytvorením parkovacích plôch napríklad pri centre voľného času a v ďalších lokalitách,“ zhodnotil výsledky pracovného výjazdu v mestskej časti Luhy I primátor. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...