Prvé verejné stretnutie primátora s občanmi Malých Bielíc

V kultúrno-spoločenskom centre v Malých Bieliciach sa v pondelok 7. februára uskutočnilo prvé verejné stretnutie primátora mesta Jozefa Božika a zástupcov samosprávy s občanmi tejto mestskej časti.

Príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi mesta, vyjadriť svoj názor a diskutovať o aktuálnych problémoch využilo tridsaťpäť Malobieličancov. V úvode stretnutia najskôr primátor priblížil prioritné úlohy samosprávy v oblasti rozvoja celého mesta, kde okrem iného spomenul zachovanie nemocnice, rekonštrukciu centrálnej zóny mesta, protipovodňové opatrenia v Návojovciach a podobne. Ako ďalej zdôraznil, najdôležitejšími prioritami samosprávy v rámci rozvoja mestskej časti Malé Bielice je v súčasnosti výstavba chodníka na ceste do kúpeľov a úprava zelenej plochy okolo kultúrno-spoločenského centra. O nastolených prioritách v Malých Bieliciach, ale aj o ďalších problémoch a požiadavkách Malobieličancov sa hovorilo v nasledovnej diskusii. V nej odznela napríklad požiadavka na vybudovanie chodníka a osvetlenia v časti domovina oproti Veluxu, čistenia odvodňovacích kanálov a rigolov, osadenia retardéra či opravy pamätníka. Dvojhodinové stretnutia s občanmi ukončil primátor prisľúbením pomoci pri rozvoji a zveľaďovaní Malých Bielíc.

Môže sa Vám ešte páčiť...