Problémy mesta zaujímajú aj žiacku školskú radu

Na pôde mestského úradu sa v stredu 20. marca 2013 uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie primátora mesta Jozefa Božika s členmi Mestskej žiackej školskej rady v Partizánskom.  Okrem aktuálnych informácií z mesta sa na ňom žiaci dozvedeli aj o pripravovanom sneme  Združenia mladých mesta Partizánske, ktoré oficiálne vzniklo v máji minulého roka.

Primátor v stretnutí informoval žiakov zo školských rád základných škôl o rozvoji  mesta a oživení spoločenského a záujmového života. Mládeži tiež priblížil konkrétne  zámery mesta v investičnej oblasti a pozval ich aj na podujatia, ktoré pripravilo mesto k 75. výročiu svojho vzniku. Avizoval tiež pripravovaný snem Združenia mladých mesta Partizánske, na ktorom si jeho členovia budú voliť zástupcov do orgánov. Ako doplnil, v súčasnosti sa hľadajú aj najvhodnejšie priestory, v ktorých by mala fungovať klubovňa pre mladých. V diskusii žiakov zaujímali opravy komunikácií, prechodov pre chodcov a základných škôl v meste, podobne ako i využitie bývalých školských objektov. Pýtali sa tiež na súvislosti s nočným vypínaním horúcej vody na sídlisku Šípok, na možnosti vybudovania kyslíkovej dráhy, posilňovne na nevyužitom ihrisku, či  na budovanie cyklistických trás v meste a jeho najbližšom okolí. To, že rozvoj  mesta im nie je ľahostajní,  dokázali upozornením na prevrátený prístrešok na zástavke vo Veľkých Bieliciach, či na odpadnuté obkladačky na letnom kúpalisku Dúha. Primátor im trpezlivo odpovedal na množstvo otázok a v závere stretnutia ich vyzval, aby porozmýšľali nad tancom, v ktorom sa mladí ľudia v júni tohto roku v rámci Dňa mladých mesta Partizánske opäť pokúsia vytvoriť nový slovenský rekord.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...