Partizánske oslavovalo 1. septembra výročie SNP aj prijatia ústavy

 

Prvý septembrový deň sa v Partizánskom niesol v duchu osláv dvoch významných medzníkov našej histórie – 68. výročia SNP a 20. výročie prijatia Ústavy SR.

Mestské oslavy SNP v Partizánskom, na ktorých sa zúčastnila aj podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, poslanci NR SR Jaroslav Baška a Mária Janíková a ďalší hostia, otvoril svojim vystúpením Mestský dychový orchester Partizánske. Po básni v interpretácii Juraja Sarvaša odzneli slávnostné príhovory. Podpredsedníčka NR SR v príhovore zdôraznila, že odkaz Povstania je v budovaní našej spoločnosti na demokratických princípoch. V súvislosti s riešením aktuálnych problémov v našom meste ubezpečila o podpore pri ochrane a prehlbovaní zásad občianskeho spolunažívania a spolupatričnosti. Na význam Povstania v novodobých dejinách slovenského národa poukázal aj primátor mesta Jozef Božik: „Môžeme byť právom hrdí na to, že obyvatelia nášho mesta sa spolu s pracovníkmi bývalých obuvníckych závodov zapojili do Povstania a bojovali v partizánskych oddieloch.“ Na jeho slová nadviazal priamy účastník SNP generál v. v. Ján Husák, ktorý pripomenul, že odkaz Povstania by sme nemali spochybňovať kvôli tým, ktorí vzali do rúk zbraň a odišli od svojich rodín bojovať za slobodu a lepší život.

Program osláv pokračoval vypustením holubíc ako symbolov mieru, po ktorom hostia s členmi delegácií politických strán a hnutí, záujmových združení a občanmi položili vence vďaky k Pamätníku SNP. Po pietnom akte zazneli na počesť padlých hrdinov salvy z pušiek. Nad Námestím SNP vzápätí preletelo povstalecké prieskumné lietadlo, čím sa začala ukážka bojov z II. svetovej vojny v podaní členov Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína.

 

Deň ústavy SR si Partizánčania pripomenuli popoludní najskôr na slávnostnom stretnutí vo veľkej zasadačke mestského úradu. Po krátkom kultúrnom programe sa prítomným prihovoril primátor, ktorý vyzdvihol význam prijatia Ústavy SR ako základného zákona pri formovaní štátnosti a suverenity slovenského národa. Poznamenal, že mnohí spoluobčania aj v našom meste zabúdajú na to, že v ústave sú zahrnuté nielen práva, ale aj povinnosti: „Keďže ústava zaručuje každému občanovi rovnaké práva i povinnosti, nedopustíme, aby dochádzalo v našom meste k zhoršovaniu života občanov nevhodným správaním nedisciplinovaných a neprispôsobivých spoluobčanov.“ Výročie prijatia Ústavy SR si slávnostné zhromaždenie uctilo spoločným položením kytice kvetov ku Kameňu ústavy v mestskom parku za výškovou budovou.  

Môže sa Vám ešte páčiť...