Pripomenuli sme si Deň ústavy SR

 

Vo štvrtok 1. septembra 2011 sa primátor mesta Jozef Bozik prihovoril obyvateľom na slávnostnom zhromaždení vo veľkej zasadačke Mestského úrad v Partizánskom pri výročí prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Účastníci si vypočuli  ľúbozvučné slovenské piesne v podaní súboru Jeseň a položili kytice kvetov ku Kameňu Ústavy SR v mestskom parku za výškovou budovou.

V úvode slávnostného príhovoru primátor mesta pripomenul, že by sme nemali zabúdať na dôležité míľniky a výročia v novodobých dejinách nášho národa, ku ktorým patrí aj prijatie Ústavy SR 1. septembra 1992. Účastníkom stretnutia potom priblížil okolnosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky i formovanie  modernej ústavy, ktorá vytýčila zásady všestranného rozvoja novovzniknutého štátu. Poukázal na podiel politických strán a hnutí ako  SNS a HZDS pri vzniku novej ústavy a jej dosah na rozvoj samosprávy. „Od začiatku tohto roku sa v meste snažíme o presadzovanie nových foriem fungovania samosprávy. Snažíme  sa ľudí bez ohľadu na politickú príslušnosť, či náboženské vyznanie spájať, nie rozdeľovať. Aj obyvatelia nášho mesta by si mali uvedomiť, že žiť sa nám bude ľahšie, keď budeme k sebe tolerantnejší, viac sa budeme  počúvať, snažiť sa pochopiť druhého a vzájomne si   pomáhať. Od začiatku tohto roku si na spoločných stretnutiach pripomíname pamätné dni a sviatky spoločnými stretnutiami. Snažíme sa ich robiť neformálne, príťažlivo a atraktívne. Súčasne podporujeme  všestranné občianske aktivity, zamerané na oživenie a skvalitnenie života v našom meste. Preto by som bol rád, aby bola tradícia spoločných osláv a stretnutí zachovaná bez ohľadu na to, kto bude riadiť mesto,“ zdôraznil primátor mesta. V závere vystúpenia pozval účastníkov zhromaždenia do parku pri Kameň Ústavy SR. Po položení kvetov priblížil spoluobčanom okolnosti jeho osadenia. Ubezpečil ich, že po dokončení rekonštrukcie centrálneho námestia sa nájde pre jeho umiestnenie dôstojnejšie miesto.     

Na spomienkové stretnutie pozvali obyvateľov primátor mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva, Miestny odbor Matice slovenskej, politické strany a hnutia v Partizánskom.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...