Primátorská kvapka krvi mala v Partizánskom premiéru

V Klube spoločenských organizácií v Partizánskom sa v utorok 10. septembra 2013 uskutočnil 1. ročník Primátorskej kvapky krvi. Najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať 48 dobrovoľníkov, medzi nimi aj šesť mladých prvodarcov.

Iniciátormi Primátorskej kvapky krvi boli niekoľkonásobní bezpríspevkoví darcovia krvi Jozef Antl, Pavol Dorman a Anton Gašparík. Podujatie organizačne zabezpečili pracovníčky Mestského spolku Slovenského Červeného kríža a bezpríspevkových darcov krvi v Partizánskom pod vedením predsedníčky Anežky Ciulisovej. V priestoroch klubu pripravili pre darcov krvi aj výstavu fotografií zo svojej činnosti. Bezpríspevkových darcov krvi prišla pri odberoch povzbudiť aj riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Topoľčanoch Martina Martonová. Každý darca si z odberu odniesol spomienkový darček v podobe symbolickej kvapky krvi, ktorý im venoval primátor mesta Jozef Božik.

Môže sa Vám ešte páčiť...