Primátori miest hornej Nitry založili neformálne združenie HN5

Zastupovať záujmy obyvateľov miest hornej Nitry si za cieľ kladie nové neformálne združenie. Jeho „základný kameň“ položili zástupcovia piatich miest regiónu v stredu 20. mája 2015 na pôde Mestského úradu v Partizánskom.

 

Neformálne združenie je originálnym a ojedinelým projektom v rámci Slovenska. Jeho členskú základňu tvorí 5 miest regiónu hornej Nitry, a to Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Nováky. Viceprimátor Prievidze a primátori ostatných miest si na prvom stretnutí zadefinovali najmä ciele, ktoré by chceli prostredníctvom novej iniciatívy dosiahnuť. Skutočnosť, že majú záujem počúvať požiadavky občanov celého regiónu a pretaviť ich na vyšších miestach, deklarovali ako jedno z najdôležitejších posolstiev. „Máme potrebu dať sa dokopy v rámci Trenčianskeho kraja, aby náš hlas bol silný a jednotný z hľadiska istého názoru na rôzne veci, ktoré sa pripravujú v legislatíve,“ uviedol primátor Handlovej Rudolf Podoba. Snahou nového združenia, ktorého vznik inicioval primátor Partizánskeho Jozef Božik, je spoločne prezentovať dôležité stanoviská k témam rozvoja miest na území celej hornej Nitry. „Ako región máme k sebe blízko prirodzene, geograficky a aj ľudsky,“ poznamenal primátor Jozef Božik na margo neformálneho charakteru združenia. Spojivom všetkých piatich miest sú práve obyvatelia a množstvo podobných tém, ktoré lídri mikroregiónov riešia. Na ich území žije okolo 100 000 obyvateľov celého Trenčianskeho kraja a to je viac ako šestina občanov, žijúcich v tomto kraji. „Cieľom je hájiť záujmy nášho regiónu práve v tých oblastiach, ktoré nás spájajú. A tými sú zamestnanosť, školstvo, dopravná infraštruktúra či problémy eurofondov,“ priblížil témy stretnutí viceprimátor mesta Prievidza Ľuboš Maxina. Ako vhodný príklad uviedol príchod investora do Prievidze, ktorý nie je prínosom iba pre občanov samotného mesta, ale aj pre obyvateľov širšieho okolia. „Je to výzva pre celý región, pre ľudí i pre podnikateľov. My, ako samospráva, nemôžeme zostať ľahostajní, ale musíme vytvárať podmienky na to, aby súkromní investori mohli rozvíjať svoje aktivity,“ zdôraznil Maxina. Ďalším príkladom je myšlienka vybudovania spoločnej cyklotrasy medzi Prievidzou a Bojnicami, s ktorou prišli obyvatelia mesta Prievidza. Spoločný projekt oboch miest, ktorý by mal byť financovaný z fondov Európskej únie, je momentálne vo fáze príprav.

Zástupcovia miest regiónu hornej Nitry sa teda novej iniciatíve tešia, no zároveň popierajú akékoľvek hypotézy o vytvorení formálneho subjektu podobného komore miest. „Nemáme ambíciu suplovať komoru miest, ale máme ambíciu v rámci regiónu pomenovávať naše mestské problémy, lebo cítime absenciu snáh o ich riešenie,“ ozrejmil primátor Handlovej. A aké sú vízie zástupcov združenia do budúcna? Riešenie všetkých aktuálnych problémov, ako sú zamestnanosť, dopravná infraštruktúra, sociálna politika, školstvo, zdravotníctvo, environmentálne otázky, eurofondy a ďalšie. „Stanoviská k týmto témam budeme spoločne odkomunikovávať smerom k verejnosti a k ústredným orgánom štátnej správy,“ doplnil primátor Jozef Božik. Zúčastnené strany sa na stretnutí dohodli, že ďalšie najbližšie rokovanie bude v Prievidzi.

Neformálne združenie bude vystupovať pod názvom HN5 podľa piatich miest hornej Nitry, ktoré zastrešuje. Označenie dostalo po vzore subjektov, ako K8 (združenie primátorov krajských miest) či SK8 (združenie samosprávnych krajov).

(Tempo) 

Môže sa Vám ešte páčiť...