Primátor zavítal medzi pedagógov ZŠ s MŠ Veľká okružná

Tradíciu pracovných stretnutí s pedagogickými pracovníkmi a zamestnancami základných škôl v meste otvoril primátor mesta  Jozef Božik vo štvrtok 15. marca 2012 na Základnej škole s Materskou školou Veľká okružná.

 

Hlavný cieľ pracovných stretnutí so zamestnancami škôl v meste vysvetlil primátor v úvodnom príhovore: „Naše stretnutie začíname  vo vynovenej škole, jedinej, ktorú sa v meste podarilo zrekonštruovať z eurofondov. Predpokladám, že vášmu prevažne ženského kolektívu pedagógov sa pracuje lepšie v zrekonštruovaných priestoroch, i keď v interiéroch by bolo ešte čo vynoviť. Kladiete si otázku prečo sme sa zišli? Lebo je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Chceme viac vidieť na vlastné oči, viac sa dozvedieť ako sa vám pracuje a čo by sme mohli v rámci svojich možností i spoločnými silami ešte zlepšiť. Komunálnu politiku robíme v prospech všetkých občanov mesta a nemôžeme ju robiť bez spätnej väzby“. V ďalšej časti stretnutia primátor informoval o stabilizácii nemocnice a rekonštrukcii centrálneho námestia. Pozornosť venoval aj sociálnemu zabezpečeniu starších spoluobčanov, riešeniu dopravnej infraštruktúry, investičným zámerom samosprávy a rozvíjaniu rôznorodých podujatí pre obyvateľov v tomto roku.

Prítomní ocenili potleskom súhrn opatrení a postupy samosprávy voči neprispôsobivým a nedisciplinovaným spoluobčanom. Riaditeľka školy Jana Beňušková požiadala primátora o pomoc v súvislosti s problémom regulácie kúrenia v škole, kde dochádza k prekurovaniu, čo zvyšuje prevádzkové náklady. Aktérov vystúpení z radov pedagógov zaujímalo, či by autobusový spoj mestskej hromadnej dopravy do nemocnice nemohol chodiť z mesta cez Šimonovany a či by sa nedala zosúladiť nadväznosť autobusového spoja na ďalší spoj. Zaujímali sa tiež o postup samosprávy v súvislosti s rozširovaním parkovacích miest v meste. V závere stretnutia primátor poďakoval všetkým zamestnancom školy za ich prácu a pozval ich na podujatia,  ktorými v meste privítame jar.

Môže sa Vám ešte páčiť...