Primátor zaslal kondolenčný list francúzskemu veľvyslancovi

V nadväznosti na minulotýždňové teroristické útoky vo Francúzsku, ktoré si vyžiadali životy nevinných ľudí, zaslal primátor Jozef Božik kondolenčný list francúzskemu veľvyslancovi na Slovensku, Jeho Excelencii Didier Lopinotovi. O obsahu listu informoval na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, v úvode ktorého si prítomní uctili pamiatku obetí týchto dramatických udalostí minútou ticha. 

Primátor Partizánskeho sa rozhodol touto formou reagovať na útoky teroristov v Paríži a jeho okolí a vyjadriť občanom Francúzka svoju účasť i keď mesto nemá v tejto krajine žiadneho cezhraničného partnera. Partizánske je však súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý má veľmi bohaté družobné vzťahy s francúzskym regiónom Picardie. Ako napísal v liste: „Tieto tragické udalosti s nami hlboko otriasli, nakoľko princípy demokracie a otvorenosti sú základnými atribútmi pri formovaní a rozvoji občianskeho a spoločenského života v našom meste. Akékoľvek formy útoku, zamerané na potláčanie či obmedzovanie slobodnej spoločnosti sú pre nás neprijateľné a odsúdeniahodné. O to viac, ak znamenajú stratu ľudských životov. Je potrebné, aby sme teraz všetci ako občania Európy a Európskej únie, ktorí sa hlásime k hodnotám kresťanstva a európskej civilizácie, stáli jeden pri druhom. Aby sme si v týchto ťažkých chvíľach vyjadrovali nielen podporu, ale zároveň sme boli ochotní urobiť maximum pre obhajobu ľudskosti, humanizmu, slobody a demokracie.“   

Primátor zároveň vo svojom mene, ako i v mene občanov Partizánskeho osobitne vyjadril súcit a podporu pozostalým obetí teroristických útokov na redakciu Charlie Hebdo a následných rukojemníckych drám v krajine. „Prosím, vyjadrite rodinám obetí za nás úprimnú sústrasť a francúzskemu ľudu našu podporu,“ uviedol v závere listu. 

Môže sa Vám ešte páčiť...