Primátor zablahoželal seniorom k významným životným jubileám

V Klube spoločenských organizácií v Partizánskom sa v piatok 18. marca 2011 stretlo 43 seniorov – Partizánčanov, ktorí v januári a februári tohto roka oslávili významné životné jubilá. Pri tejto príležitosti im na spoločenskom stretnutí osobne zablahoželal primátor mesta Jozef Božik.

Jubilantov, ktorí oslávili 70., 75., 80., 85. a viac ako 90. narodeniny predstavila vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ Mária Janíková. Medzi oslávencami nechýbala ani najstaršia jubilantka – 93-ročná Veronika Budzáková. “Samospráva nezabúda na svojich spoluobčanov a pokračuje v tradíciách pravidelných stretnutí so svojimi najstaršími občanmi – jubilantmi. Touto formou si chceme uctiť tých, ktorí budovali naše mesto a prežili v ňom väčšiu časť svojho života. Stretnutie s jubilantmi je súčasne príležitosťou na poobhliadnutie za prežitými rokmi, na upevnenie občianskej spolupatričnosti a tiež priestorom na rozšírenie vzájomnej komunikácie,“ povedal v príhovore primátor, ktorý oslávencov okrem iného informoval aj o plánovanom otvorení univerzity tretieho veku v meste. Na záver stretnutia primátor osobne odovzdal jubilantom karafiáty a zaželal im veľa zdravia, životného optimizmu a pohody v kruhu svojich blízkych a známych. Hudobným programom pozdravili svojich jubilujúcich spoluobčanov členovia spevácko-dramatického súboru Jeseň.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...