Primátor zablahoželal jubilujúci seniorom

V Klube spoločenských organizácií v Partizánskom sa v piatok 13. mája 2011 stretlo 45 Partizánčanov – seniorov, ktorí v marci a apríli tohto roka oslávili významné životné jubileá.

Hostiteľom slávnostného stretnutia bol už tradične primátor mesta Jozef Božik spolu s vedúcou Oddelenia školstva, sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ Máriou Janíkovou. Po úvodnom predstavení 70., 75., 80., 85. a viac ako 90. ročných oslávencov, zaprial primátor všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a božského požehnania. Po slávnostnom prípitku  každému jubilantovi osobne zablahoželal a odovzdal červený karafiát. Slávnostné popoludnie spestril v druhej polovici spoločenského stretnutia kyticou básní a piesní spevácko-dramatický súbor Jeseň.

Môže sa Vám ešte páčiť...