Primátor slávnostne menoval členov poradných orgánov

 

Členovia Rady starších mesta Partizánske a Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske si v úvode 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom slávnostne prevzali z rúk primátora mesta Jozefa Božika  menovacie dekréty.

Radu starších a mládežnícky parlament konštituoval primátor začiatkom roka ako svoje poradné a iniciatívne orgány.  Ako povedal pred slávnostným aktom primátor, oficiálne menovanie členov sa symbolicky spája s Mesiacom úcty k starším a zároveň s rokom, ktorý Európska únia vyhlásila za Rok dobrovoľníctva. „Rada starších a mládežnícky parlament sa aktívne podieľajú na občianskom a spoločenskom živote v meste a sú súčasťou verejnej politiky. Sú mojou oporou, ako pri konzultácii dôležitých problémov mesta, tak i pri zabezpečovaní informovanosti rôznych vekových kategóríi a organizovaní mestských podujatí,“ zdôraznil primátor, ktorý slávnostným odovzdaním dekrétov  oficiálne menoval 12 členov Rady starších mesta Partizánske a 17 členov Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske.

Menovaní členovia Rady starších mesta Partizánske:

Badinská Anna, Bančák Vladislav, Bratkovičová Mária, Grman Marian, Marek Dušan, Martineková Anna, Nahalková Eva, Pečová Elena, Petríková Alica, Tomiš Milan, Úradníčková Oľga, Zollerová Marta

 

Menovaní členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske:

Katarína Hartmannová, Miriam Lištiaková, Andrej Bencel, Ján Valášek, Marek Šútor, Matúš Lištiak, Adriána Valášková, Martin Junas, Linda Barborková, Marta Šedivá, Pavol Andel, Nina Danišová, Tomáš Mališka, Karina Kurtulíková, Veronika Cibulková, Roman Bisták, Ján Jamriška

 

Môže sa Vám ešte páčiť...