Primátor si vymienil aktuálne informácie s členmi poradných orgánov

Zlepšenie vzájomnej informovanosti je cieľom nielen verejných stretnutí primátora mesta Jozefa Božika s občanmi v jednotlivých mestských častiach, ale i pravidelných štvrťročných zasadnutí s mládežníckym parlamentom, radou starších a radou mimovládnych organizácií. S členmi svojich troch poradných orgánov diskutoval primátor, po prvýkrát v tomto roku, 20. a 25. marca 2013.      

 

Primátor v úvode stretnutí informoval študentov, seniorov a zástupcov tretieho sektora o aktivitách mesta i podujatiach k 75. výročiu jeho založenia. Poukázal na potrebu rozvíjania dialógu so spoluobčanmi a na zlepšenie vzájomnej informovanosti. Mládežníci z parlamentu primátora oboznámili so svojimi skúsenosťami z mládežníckej práce, organizovania podujatí, projektov a úspešných prezentácií. Informovali ho tiež o úspešnej spolupráci s dôchodcami z mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, výsledkom ktorej je  prebiehajúci počítačový kurz pre 28 seniorov. V oblasti osvojenia si počítačovej zručnosti by chceli pomôcť aj znevýhodneným deťom. Spoluprácu rozvíjajú tiež s Motoklubom z Veľkých Uheriec. Svoje postrehy a skúsenosti zo života v meste tlmočili primátorovi  aj členovia rady starších. Najväčšie nedostatky v meste vidia v znečisťovaní okolia obytných blokov, verejných priestranstiev a parkov nedisciplinovanými spoluobčanmi a psičkármi. Aj preto sa chcú spolu s mladými ľuďmi 14. júna zapojiť do zveľaďovania mesta v rámci projektu nadácie Pontis – Naše mesto. V rámci renovácie mestského parku pri Hrnčírikovej ulici navrhli vybudovať pieskové ihrisko na petang  a čitateľskú anketu Športovec mesta 2013 rozšíriť o seniorskú vekovú kategóriu. Primátor vyjadril presvedčenie, že mladí ľudia z mesta sa opäť aktívne zapoja do príprav tohtoročného Dňa mladých mesta Partizánske. Aktívni seniori zasa primátora ubezpečili, že naďalej  budú mesto reprezentovať na záujmových podujatiach, v športových súťažiach  a seniorských  olympiádach. Členovia rady mimovládnych organizácií mesta informovali o svojich aktivitách a podujatiach, ktorých súčasťou budú aj organizované zbierky. Život v meste im najviac znepríjemňujú rozkopávky a množstvo odpadkov. Zaujímali sa tiež o to, či by sa počet parkovacích miest v meste nedal zvýšiť zavedením šikmého parkovania osobných vozidiel. Dohodli sa tiež, že o verejných podujatiach v meste budú informovať aj jednotku prvej pomoci mestského spolku SČK.

Môže sa Vám ešte páčiť...