Primátor sa opäť stretol s podnikateľmi

Už po tretíkrát v tomto roku sa podnikatelia mesta stretli  na pracovnom stretnutí s primátorom. V kaviarni Ulita na Luhoch  21.semptembra 2011 sa dozvedeli aktuálne informácie o všestrannom rozvoji mesta. Súčasne sa oboznámili s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na území meste. 

 

V úvode stretnutia primátor informoval podnikateľov  o stabilizovaní Nemocnice s poliklinikou a presťahovaní Domova n. o. do nemocničných priestorov. Oboznámil ich tiež so situáciou ohľadne rekonštrukcie centrálneho námestia, ktorej dokončenie je investičnou prioritou mesta. „V rámci presadzovania transparentnosti umiestňujeme ponukové a výberové konania na internetovú stránku mesta. Snažíme sa o čo najširšiu a otvorenú informovanosť občanov a podnikateľov. Aj poskytnutie nevyhnutného úveru chceme vybaviť pre mesto za čo najvýhodnejších podmienok. Škoda len, že sme v uplynulých rokoch  nevyužili vo väčšej miere čerpanie zdrojov a finančnej pomoci z eurofondov. Preto sa musíme v súčasnosti v súvislosti s nevyhnutnou rekonštrukciou základných škôl zamerať na získanie finančných prostriedkov z nadácií,“ zhodnotil primátor. V ďalšej časti svojho vystúpenia zdôraznil, že mesto presadzuje rozhodnejší postup voči asociálom a neprispôsobivým občanom. V oblasti rozvoja spoločenského života sa mesto snaží usporadúvať

viac finančne menej náročných podujatí pre všetky vrstvy obyvateľov. „ Výstavba Kauflandu by mala začať ešte v tomto roku s tým, že nevyhnutnosťou je doriešenie vybudovania samostatného odbočovacieho jazdného pruhu od štátnej cesty k železničnému priecestiu. Mestu by pomohol odpredaj nedokončenej časti Domu kultúry. Finančné prostriedky by sa mohli použiť na renováciu vzhľadu súčasného Domu kultúry. Len v centrálnej časti mesta je nevyhnutnosťou rekonštruovať objekt Domova n. o., Mestskej knižnice i Domu služieb Alfa, upraviť križovatku na Hrnčírikovej ulici, cestu a chodníky na Jašíkovej ulici,“ zdôraznil primátor.

V ďalšej časti stretnutia poslanec a podnikateľ Juraj Krasula ocenil skutočnosť, že mesto v tomto roku venuje pozornosť spoločným stretnutiam s podnikateľmi. Konštatoval, že podnikatelia sa doteraz   spolu stretávali len sporadicky v rámci klubu podnikateľov v meste. Podnikateľ Anton Jašík poukázal na problémy s parkovaním na Jašíkovej ulici a architekt i projektant Ján Šimko upozornil na to, že každá nová prevádzka by mala dokladovať ako má vyriešené parkovacie miesta. Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková informovala o riešení statickej dopravy v meste i na Jašíkovej ulici. Práve tu sa po vzájomnej dohode počíta s vytvorením 8 parkovacích miest pred neštátnym rehabilitačným zariadením. V ďalšej časti svojho vystúpenia oboznámila zainteresovaných podnikateľov s  návrhom VZN č.5/2011 o určení času predaja a času prevádzky služieb na území mesta. Pripravený návrh sa nachádza na webovej stránke mesta (verejné informácie – elektronická tabuľa- návrhy VZN). Pripomienky k nemu môžu podnikatelia zaslať e-mailom alebo doručiť  písomne na mestský úrad. Primátor mesta  v závere pracovného stretnutia poďakoval podnikateľom za účasť i za podporu, ktorú poskytujú neziskovému sektoru.    

 

Môže sa Vám ešte páčiť...