Primátor prisľúbil pomoc organizáciám tretieho sektora

Minimálne raz za pol roka sa bude primátor Jozef Božik stretávať so zástupcami organizácií tretieho sektora, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 27. januára v Klube spoločenských organizácií v Partizánskom.

Hlavným cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia mestskej samosprávy spolupracujúci s organizáciami tretieho sektora, bolo vzájomné informovanie sa o činnostiach a možnostiach prehĺbenia spolupráce. „V prvom rade sa vám chcem poďakovať za prácu, ktorú pre obohacovanie verejného a spoločenského života obyvateľov Partizánskeho robíte. Viem, že je to práca nedocenená, robíte ju nezištne, na úkor svojho voľného času a neustále bojujete s nedostatkom finančných prostriedkov. Veľmi si to vážim, a preto sa budem snažiť spolu s poslaneckým zborom vytvoriť také zázemie spolupráce, ktoré nám pomôže dosahovať vzájomné dohody a umožní nám v rámci možností podporovať finančne alebo inak vaše aktivity,“ zdôraznil na stretnutí primátor, ktorý prítomných oboznámil aj s prioritami ďalšieho rozvoja mesta. Medzi nimi je okrem iného stabilizácia mestskej nemocnice, rekonštrukcia centrálnej zóny mesta, ale aj vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj kultúrnych, spoločenských a záujmových aktivít v jednotlivých mestských častiach.

Môže sa Vám ešte páčiť...