Primátor prijal zástupcov mládežníckych samospráv zo Srbska

V obradnej sieni mestského úradu prijal primátor mesta Jozef Božik v stredu 18. mája 16-člennú delegáciu zástupcov mládežníckych samospráv zo Srbska. Vedúci jednotlivých mládežníckych centier si prišli vymeniť skúsenosti z dobrovoľníckej práce s mladými ľuďmi nášho mesta. 

 

V úvode stretnutia oboznámil primátor hostí s históriou nášho mesta a predstavil hnedý priemyselného park v areáli bývalých obuvníckych závodov, v ktorom v súčasnosti pracuje štyri a pol tisíc ľudí. Zástupcov mládežníckych samospráv zo Srbska informoval o rozvojových a investičných zámeroch mesta a opatreniach, ktoré  realizovala samospráva na zlepšenia informovanosti a otvorenosti voči občanom. Priblížil aj oblasť sociálneho zabezpečenia a školstva od predškolských zariadení až po Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o., detašované pracovisko sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom. „ Práve v tomto roku, ktorý je Európskym rokom dobrovoľníctva, sa častejšie zamýšľame nad významom dobrovoľníckej práce . Nielen záujmovej, ale aj každodennej práce  s postihnutými spoluobčanmi či mladými ľuďmi. Práve za ňu si zaslúžite aj vy uznanie. Ja sám som začínal ako dobrovoľník, táto prácu mi bola vždy blízka a nie je mi vzdialená ani v súčasnosti,“ zdôraznil primátor. Ako ďalej povedal, mesto Partizánske ešte stále nemá žiadne partnerské mesto, no uvažuje si vybrať jedno české mesto a nič nebráni tomu, aby bola nadviazaná spolupráca s ďalším európskym mestom.

V ďalšej časti predstavili svoje aktivity zástupcovia jednotlivých mládežníckych  samosprávnych centier a kancelárií zo Srbska. Boli medzi nimi zástupcovia z niekoľkých častí Belehradu, ale aj z Kovačice, či Báčskeho Petrovca, kde žije slovenské etnikum. V mládežníckych centrách sústreďujú všetky dostupné informácie pre mladých ľudí, zabezpečujú vzdelávanie i kurzy a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami. Primátorovi mesta v závere hostia  poďakovali za bezprostredné prijatie a pozvali ho na návštevu Srbska.

Po stretnutí s primátorom navštívila srbská delegácia aj Informačné centrum mladýchv Partizánskom, kde s členmi Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske diskutovala o činnosti centra, jeho všestranných aktivitách a spôsobe jeho financovania.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...