Primátor prijal ocenených Partizánčanov v oblasti kultúry

Pred mesiacom boli na podujatí Kultúra 2014 v Prievidzi udelené nositeľom kultúry na hornej Nitre a strednom Ponitrí ocenenia za umeleckú činnosť a tvorivé činy v uplynulom roku. Tejto pocty sa dostalo aj kolektívom a jednotlivcom z Partizánskeho, ktorým primátor Jozef Božik osobitne poďakoval za prínos pre rozvoj kultúry v meste a regióne v piatok 20. marca 2015 počas ich slávnostného prijatia na radnici.

V rámci podujatia Kultúra 2014 boli z Partizánskeho ocenení dvaja jednotlivci a dve umelecké zoskupenia.Folklórnemu súbor Jánošík Partizánske udelilo Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra Cenu za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry, ktorú si prevzali vedúci súboru, manželia Ladislav a Iveta Centárovci. Folklórny súbor Jánošík– senior Partizánske, zastúpený predsedom tohto občianskeho združenia Rudolfom Ivanovičom,a umelecký rezbár Jozef Petrík boli poctení Pamätným listom riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť. Člen spevácko-dramatickej skupiny Jeseň Partizánske a aktivista kultúrno-osvetovej činnosti František Klučiar si prevzal Cenu Oblastnej rady Matice slovenskej Prievidza – Partizánske za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa. „Chcem vám všetkým vyjadriť úctu a poďakovanie za to, že sa snažíte o rozvoj kultúry v celom našom regióne a kultúru vnímate ako súbor hodnôt všeľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Veľmi si vážim, že na úkor svojho voľného času, vlastných zdrojov a vlastných rodín sa snažíte o to, aby kultúra ako súčasť spoločenského života bola na piedestáli a bola každodennou súčasťou reality nášho mesta,“ zdôraznil vo svojom príhovore primátor, ktorý všetkým oceneným odovzdal pri tejto príležitosti ďakovne listy a požiadal ich zápis do Pamätnej knihy mesta Partizánske. 

Podujatie Kultúra 2014 sa uskutočnilo z iniciatívy Občianskeho združenia K-2000 –  združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Trenčianskeho samosprávneho kraja – pod záštitou predsedu Jaroslava Bašku, Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi a s podporou ďalších organizácií. Boli na ňom ocenené inštitúcie, kolektívy a jednotlivci pôsobiaci v oblasti kultúry, ktorí si v desiatich kategóriách prevzali celkovo 57 ocenení. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...