Primátor prijal ocenených kultúrnikov

Vo februári tohto roka boli na podujatí Kultúra 2015 v Prievidzi ocenené kolektívy a jednotlivci, ktorí prispeli k obohateniu kultúry na hornej Nitre a strednom Ponitrí. Medzi nimi boli opäť aj kultúrnici z Partizánskeho. Pri tejto príležitosti ich v stredu 18. mája 2016 prijal v sobášnej sieni radnice primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý im zablahoželal a odovzdal ďakované listy.  

Ocenení:

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Prievidza – Partizánske „Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa“

Helena Hrázdilová – divadelná ochotníčka a recitátorka, členka speváckeho súboru Jeseň

Pamätný list riaditeľky RKC v Prievidzi „Za dlhoročnú kultúrnu osvetovú činnosť“

Hudobná skupina ŠIDLO – pri príležitosti 30. výročia vzniku

Neprofesionálny výtvarník Zeno Malík – pri príležitosti životného jubilea 90. rokov,

Vedúci speváckej skupiny Jeseň Emil Farbiak – pri príležitosti životného jubilea 85. rokov

Ďakovný list RZMO Stredného Ponitria „Za úspešnú reprezentáciu stredného Ponitria“

Divadlo mladých Šesť PÉ Partizánske – za I. miesto na celoštátnej súťaži a prehliadke divadlo mladých FEDIM 2015 a účasť na Scénickej žatve 2015.

Môže sa Vám ešte páčiť...