Primátor pokračuje v tradícii marcových stretnutí so zamestnancami škôl v meste

Do svojho marcového programu zaradil primátor Jozef Božik, tak ako i minulý rok, stretnutia so zamestnancami škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske. Okrem informovaní o aktuálnom dianí v meste, chce týmto spôsobom osobne poďakovať  pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom za vykonanú prácu a tiež sa  dozvedieť ich názory i podnety. Prvý marcový týždeň už absolvoval stretnutia so zamestnancami základných škôl na Veľkej okružnej, vo Veľkých Bieliciach a na Šípku.  

 

Môže sa Vám ešte páčiť...