Primátor podporuje založenie Združenia mládeže mesta Partizánske

 

Jedným z ďalších krokov, ktorý by mal viesť k otvorenosti samosprávy a aktivizácii práce detí a mládeže v rámci Partizánskeho je vytvorenie Združenia mládeže mesta Partizánske. Založenie nového občianskeho združenia navrhol v piatok 18. novembra 2011 primátor mesta Jozef Božik na prvom stretnutí so zástupcami mestskej školskej žiackej rady.

Mestskú školskú žiacku radu, ktorá vznikla z iniciatívy primátora mesta len v polovici novembra,  tvoria zástupcovia jednotlivých tried 6. až 9. ročníka základných škôl a zároveň všetkých tried gymnázia a spojenej školy v meste. Práve veková kategória detí a mladých od 12 do 19 rokov by mala tvoriť aj členskú základňu Združenia mládeže mesta Partizánske. Ako vysvetlil primátor, jeho hlavnou náplňou by bolo organizovanie vlastných voľno-časových aktivít a jeho členovia by mali možnosť nielen ovplyvňovať veci verejné, ale aj spoluorganizovať spoločenský život v meste. Občianske združenie by bolo riadne zaregistrované, s vlastnými stanovami a legitimáciami pre členov, ktorí by si platili ročný príspevok. „Z tohto príspevku by ste si mohli organizovať vlastné podujatia a akcie, pričom vy sami by ste rozhodovali, ktoré to budú. Môže to byť jeden veľký koncert za rok, alebo tri malé koncerty. Mesto, ja osobne, ako aj prípadní sponzori sa budeme snažiť združenie v rámci možností tiež finančne podporiť. Ale čím  viac členov bude združenie mať, tým väčšie možnosti budete mať aj vy pri organizovaní podujatí,“ zdôraznil primátor, ktorý požiadal zástupcov škôl, aby do budúceho stretnutia zistili záujem svojich rovesníkov a spolužiakov o členstvo v združení. Uchádzať sa oň môžu žiaci a študenti z mesta aj okolitých obcí, ktorí navštevujú základnú či strednú školu v Partizánskom, ale aj Partizánčania, ktorí študujú na stredných školách mimo mesta. V prípade záujmu sa však môžu stať členmi aj vysokoškoláci do 30. rokov.

Pridanou hodnotou členstva v Združení mládeže mesta Partizánske, môžu byť v budúcnosti aj rôzne výhody ako zľavnené vstupné na podujatia a akcie organizované združením, ale aj zľavy na kúpalisko, do kina a pod. Ako však povedal primátor, benefity pre legitímnych členov združenia by boli druhoradé.  „Najdôležitejšie je, že prostredníctvom združenia, ktoré by spolupracovalo s mládežníckym parlamentom, informačným centrom a kanceláriou primátora, by sa mohla tínedžerská mládež v Partizánskom naplno realizovať. Učila by sa niesť zodpovednosť za spoluorganizovanie voľno-časových podujatí a akcií a zároveň by urobila niečo plnohodnotné aj pre svojich rovesníkov,“ dodal primátor, ktorý sa so zástupcami mestskej školskej žiackej rady opäť stretne na budúci rok v marci. 

Môže sa Vám ešte páčiť...