Primátor poďakoval poradných orgánov za tohtoročnú spoluprácu

V duchu spoločného bilancovania tohtoročných aktivít mesta sa niesli stretnutia primátora Jozefa Božika  s členmi dvoch poradných orgánov – Rady starších mesta Partizánske a Rady mimovládnych organizácií, ktoré sa uskutočnili vo štvrtok 1. decembra 2011 na pôde mestského úradu.

 

V úvodných príhovoroch stretnutí  zhrnul primátor udalosti a aktivity mesta, ktoré sa uskutočnili v Partizánskom od začiatku nového volebného obdobia. Medzi tie najdôležitejšie zaradil úspešný boj o záchranu oddelení mestskej nemocnice, ale aj viaceré opatrenia, ktoré mesto prijalo v súvislosti s asociálmi a neprispôsobivými občanmi. V krátkosti tiež vysvetlil problémy, ktoré sprevádzali, dnes už finišujúcu, rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny. Okrem ukončenia základných protipovodňových opatrení na území mesta spomenul aj spustenie 3D projekcie v mestskom kine a množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa tento rok organizovali v meste po prvýkrát. Primátor ďalej informoval aj o aktivitách a investičných akciách, ktoré by mesto chcelo zrealizovať v roku 2012. „V budúcom roku by sme v meste chceli, aj s pomocou úveru vybudovať nové parkovacie miesta na sídliskách, zrekonštruovať križovatku na Hrnčírikovej ulici aj ulicu Rudolfa Jašíka. Nevyhneme sa však zvyšovaniu poplatkov za odvoz tuhého komunálneho odpadu. V budúcom roku by sa mala zvýšiť aj daň z nehnuteľností, pričom tieto finančné prostriedky budú účelovo viazané na oblasť sociálnych služieb,“ zdôraznil primátor.

Slovo na stretnutiach však nepatrilo iba primátorovi a v rámci voľných diskusií padali pripomienky aj pochvaly k aktuálnemu dianiu v meste. Zástupcovia Rady starších mesta Partizánske, ktorej základňu tvoria členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, poukázali okrem iného na nedostatok miest na sedenie v niektorých ordináciách, chýbajúci bufet v nemocnici a potrebu úpravy hrobu spisovateľa Rudolfa Jašíka a hrobky Šimoniovcov.  Zástupcovia organizácií tretieho sektora sa zase sťažovali na problém s parkovaním kamiónov vo Veľkých Bieliciach, parkovaním pred železničnou stanicou a pripomienkovali aj niektoré nedostatky zrekonštruovanej mestskej zóny. Zástupcovia oboch poradných orgánov však naopak chválili aktívne dianie  a zorganizované podujatia meste v tomto roku. Podporu vyjadrili primátorovi aj v súvislosti so zvyšovaním dane z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu. „Veľmi ma teší, že ste sa aktívne zapájali do diania v meste a aj vďaka vašej pomoci sa nám podarilo zorganizovať množstvo vydarených podujatí. Chcem vám preto všetkým veľmi poďakovať a verím, že naša spolupráca bude úspešne pokračovať aj v budúcom roku,“ dodal v závere stretnutí primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...