Primátor poďakoval členom poradných orgánov za celoročnú spoluprácu

V stredu 5. decembra 2012 sa uskutočnili posledné tohtoročné pracovné stretnutia primátora mesta Jozefa Božika s členmi Rady starších mesta Partizánske a Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske.

 

V úvode stretnutí primátor informoval členov svojich poradných orgánov  o aktivitách mesta v investičnej aj kultúrno-spoločenskej oblasti. Napriek tomu, že budúci rok bude pre samosprávu  rokom šetrenia,  mesto chce dokončiť plánované rekonštrukcie objektov. Rozsah ďalších investičných akcií v meste a jeho integrovaných častiach  bude závisieť od objemu finančných prostriedkov, ktoré chce mesto získať  predajom nepotrebných objektov. Okrem iného spomenul, že pri príležitosti  75. výročia vzniku Partizánskeho chce  mesto  realizovať  projekt Baťovho múzea.

Zo stretnutia s členmi rady starších vzišla požiadavka koordinovať, kvôli lepšej informovanosti  a prehľadu, plán podujatí najpočetnejších spoločenských a záujmových organizácií v meste. Jednou z možností sú aj spoločné stretnutia predsedov a výborov týchto organizácií  k plánu podujatí v budúcom roku. Mládežníci na stretnutí informovali primátora o úspešných aktivitách a podujatiach, ktoré pripravili v tomto roku. Ako povedal predseda mládežníckeho parlamentu Tomáš Mališka, najväčší úspech mali a majú poznávacie zájazdy. V tomto trende chcú pokračovať aj na budúci rok, navštíviť by chceli aj ďalšie európske mestá.

Členovia poradných orgánov v závere stretnutí ocenili možnosť viesť s primátorom mesta otvorený dialóg  pri riešení problémov. Pri tejto príležitosti mu poďakovali za množstvo spoločenských podujatí a za všestrannú podporu pri zabezpečovaní činností organizácií a združení v meste. Primátor seniorom a mládeži poďakoval za vzájomne prospešnú spoluprácu a pozval ich na vianočné podujatia a oslavu Silvestra na námestí.

Foto: (krb, Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...