Primátor ocenil seniorov – športovcov

 

V rámci Mesiaca úcty k starším odovzdal primátor mesta 14. októbra 2011 ďakovné listy dvanástim  dôchodcom a dôchodkyniam z nášho mesta. Ocenil ich úspešnú reprezentáciu mesta i okresu na 4. Krajských hrách seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Trenčianskeho kraja v Novej Dubnici.  V celkovom hodnotení obsadilo 15-členné družstvo členov JDS z Partizánskeho druhé miesto. 

V úvode stretnutia primátor poďakoval seniorom z Mestskej organizácie JDS v Partizánskom, ktorí majú v súčasnosti už viac ako tisíc členov, za príkladnú spoluprácu so samosprávou a mestom. Ocenil ich všestrannú aktivitu a elán, s akým sa zapájajú do podujatí v meste a reprezentácie mesta v rámci kraja i Slovenska. Za spoluprácu poďakoval aj členom svojho poradného zboru v  Rade starších mesta Partizánske. Zdôraznil, že svojou spoločenskou aktivitou sú príkladom aj pre mladých ľudí v meste. Oboznámil ich tiež s opatreniami voči asociálom a neprispôsobivým obyvateľom, ktorí nerešpektujú základné princípy spolunažívania a znepríjemňujú život spoluobčanom v meste. Ich súčasťou sú deložácie nájomníkov, ktorí nerešpektovali prvý, druhý a ani tretí splátkový kalendár. Ďalšie navrhnuté opatrenia sa týkajú občanov žijúcich v prenajatých bytoch, ktorí budú  trikrát riešení štátnou alebo mestskou políciou. V ďalšej časti vystúpenia primátor zhodnotil situáciu v súvislosti s realizáciou potravinovej pomoci v našom meste. „Potravinová pomoc v podobe 20 kg hladkej pšeničnej múky a 20 kg cestovín bola zatiaľ v meste poskytnutá len 150 obyvateľom. Zodpovední pracovníci potravinovej banky ma ale ubezpečili, že v priebehu novembra a decembra tohto roku by potravinová pomoc mala byť poskytnutá aj ďalším obyvateľom nášho mesta, ktorí majú na ňu nárok,“ zdôraznil primátor.

Pri tejto príležitosti ich pozval na podujatia, ktoré mesto pre nich pripravilo nielen v októbri – v Mesiaci úcty k starším, ale aj v posledných dvoch mesiacoch tohto roku. Seniorom – šachistom, ktorí sa sťažovali na opotrebované šachovnice a figúrky, odovzdal na stretnutí svoj osobný dar – príspevok 100 € na zakúpenie nových šachovníc.   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...