Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva zložili sľuby

Novozvolení mestskí poslanci spolu s primátorom sa po prvý raz po komunálnych voľbách zišli na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v utorok 27. novembra v Mestskom 3D kine Partizánske.

Slávnostným zložením sľubu sa funkcie primátora opäť ujal Jozef Božik. „Dovolím si povedať, že ambíciou mesta, mestského zastupiteľstva a všetkých ľudí angažovaných vo verejnej politike bude opäť, aby sme dokázali zabezpečiť proporcionálny rozvoj všetkých deviatich mestských častí. Bude našou ambíciou opäť investične mesto rozvíjať, na jednej strane sú to investície do základných škôl, materských škôl, školských klubov, školských jedální či kuchýň, máme tu investície do ciest, chodníkov, verejného osvetlenia, športovísk, detských ihrísk, kultúrnych stánkov a, samozrejme, budeme chcieť, aby aj v budúcnosti, to znamená tieto štyri roky, ktoré nás čakajú, sme boli mestom, kde sa budú organizovať kultúrne podujatia, kde budeme podporovať šport,“ uviedol primátor.

Do volebného obdobia 2018 – 2022 vstupuje vedenie mesta s konkrétnymi plánmi. „Práve vďaka transparentnej a otvorenej hodnotovej samospráve sme sa za osem rokov posunuli výrazne dopredu a chceme v tom napredovať, rovnako chceme rozvíjať aj medzinárodné vzťahy. Opäť našou snahou bude aj rozvíjať tretí sektor a občianske aktivity, ktoré sú v meste veľmi bohaté a chceme aby sa rozvíjali ďalej, to znamená tých výziev je veľmi veľa. Zároveň sa chceme zaoberať aj tými témami, ktoré sú nadregionálne,“ priblížil s tým, že by mala vzniknúť iniciatíva Ponitrie, ktorej snahou bude riešiť tri dôležité oblasti, a to zdravotníctvo, ochranu ovzdušia a vody a v rámci dopravy realizáciu rýchlostných komunikácií R2 a R8.

Svoj sľub zložilo aj 21 členov mestského parlamentu. Novozvolené zastupiteľstvo tvorí 16 mužov a päť žien. Do poslaneckých kresiel zasadne 13 doterajších a osem nových poslancov. Do funkcie viceprimátora bol aj v tomto volebnom období vymenovaný Vladimír Karásek. Nové zastupiteľstvo schválilo aj sobášne dni a obrad konajúcich mesta. Stali sa nimi Mária Bielešová, Mária Hazuchová, Iveta Struhárová a Vladimír Karásek. Sobášiacim je okrem nich aj primátor. „Čo si veľmi želám, je to, aby nás všetkých sprevádzali počas celého štvorročného obdobia najmä dobré medziľudské vzťahy, láskavosť, ľudskosť, solidarita, spolupatričnosť a aby sme nezabúdali na to, že ako ľudia musíme byť k sebe čestní a zodpovední, ale aj korektní a slušní,“ skonštatoval primátor a zároveň sa poďakoval za spoluprácu bývalým poslancom, ktorí v zastupiteľstve pôsobili vo funkčnom období 2014 – 2018.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...