Primátor inicioval rokovanie k dopravných problémom pod mostom v Malých Uherciach

Z iniciatívy primátora mesta Jozefa Božika sa vo štvrtok 22. novembra 2012 uskutočnilo na Obecnom úrade v Malých Uherciach rokovanie so starostom obce Štefanom Čepkom a prizvanými odborníkmi k riešeniu dopravných problémov, súvisiacich s kolíziami pod železničným  mostom na štátnej ceste I/64.

 

Nakoľko prejazdnosť pod železničným mostom, ktorý patrí do katastra obce Malé Uherce, výrazne  ovplyvňuje nehodovosť a dopravnú situáciu v Partizánskom, do riešenia problému sa iniciatívne zapojila aj samospráva mesta pod vedením primátora mesta Jozefa Božika: „Naše spoločné stretnutie nadväzuje na viaceré iniciatívy  regionálnej samosprávy  realizovanej v uplynulom období. Mojou snahou je, aby sme čo najskôr  dospeli  k eliminácii dopravných kolízií a k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Uvedomujem si, že štát i samospráva musí šetriť, ale sú nevyhnutné opatrenia, ktoré z hľadiska údržby, zvýšenia svetlej výšky mostnej konštrukcie a vybudovania dočasného odvodňovacieho kanála, musíme neodkladne riešiť.“ Prizvaní odborníci zo železníc, správy ciest a Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR v Prievidzi takisto potvrdili svoj záujem o optimálne vyriešenie problému. Ten vznikol po úpravách vozovky štátnej cesty, keď došlo k zníženiu svetelnej výšky prejazdu vozidiel pod mostom zo 4,5 na 4 metre. Okrem tohto bol po úpravách vstupov do dvorov firiem neďaleko mosta zlikvidovaný odtokový kanál na vodu.  Odvtedy dochádza ku kolíziám kamiónov nepozorných vodičov, ktorí často prechádzajú po štátnej ceste pod mostnom bez ohľadu na výšku svojho nákladu a častokrát aj neprimeranou rýchlosťou. Na zamedzenie poškodzovania mosta bola na jeho konštrukcii už osadená záchytná brána. Zainteresovaní sa zaoberali aj problémami s odvodnením cesty pod mostnom po dažďoch.  Zvažovali aj možnosti umiestnenia informačných panelov a mechanických meračov svetelnej výšky nákladného vozidla na štátnej ceste v obidvoch smeroch. V závere rokovania sa prítomní dohodli, že najúspornejším a najúčinnejším riešením bude odvodnenie komunikácie pod mostom odvodňovacím kanálom so zberačom a vyfrézovanie asfaltu v nájazdových  jazdných pruhoch s následnou úpravou povrchu, čím dôjde k zníženiu nivelity vozovky. Primátor Partizánskeho spolu so starostom Malých Uheriec požiadali pracovníkov správy ciest  vybudovať odvodňovací kanál ešte do konca tohto roka a rekonštrukciu vozovky, vzhľadom na blížiacu sa zimu, realizovať na jar budúceho roku.   

Môže sa Vám ešte páčiť...