Primátor diskutoval o dianí v meste aj s Radou mimovládnych organizácií

 

Koncom septembra sa primátor Jozef Božik stretol aj so svojím tretím poradným orgánom – Radou mimovládnych organizácií, aby zástupcov tretieho sektora informoval o aktuálnom dianí v meste ako aj pripravovaných aktivitách a podujatiach v Partizánskom.

Druhé tohtoročné stretnutie s Radou mimovládnych organizácií otvoril primátor informáciou o aktuálnej situácii v nemocnici s poliklinikou, do ktorej vstúpil od septembra nový strategický partner Svet zdravia, a.s. Prítomných ubezpečil, že nemocnica funguje v nezmenenom režime, vrátane detského, novorodeneckého a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Zástupcom organizácií tretieho sektora v tejto súvislosti poďakoval za aktívnu podporu v súvislosti so zachovaním týchto oddelení.  Primátor sa vyjadril aj k aktuálnemu priebehu prác na rekonštrukcii centrálnej mestskej zóny, ktoré by mali byť ukončené v polovici novembra a zároveň vysvetlil problémy, ktoré práce sprevádzajú. Okrem iného spomenul aj rekonštrukciu semaforov na svetelnej križovatke, ktorá by sa mala realizovať na jar budúceho roka, potrebu rekonštrukcie objektu Mestskej knižnice v Partizánskom, plánované osadenie dopravných značiek na cestách II. a III. triedy, ktoré by zakazovali prechod vozidiel nad 12 ton, atď. Spolu s predsedníčkou sociálnej a bytovej komisie MsZ Máriou Hazuchovou informoval o presťahovaní klientov neziskovej organizácie Domov do priestorov nemocnice, pričom zdôraznil snahu mesta rozšíriť po rekonštrukcii pôvodného zariadenia Domova, n.o. poskytované sociálne služby. Prítomných nezabudol pozvať ani na pripravované spoločensko-kultúrne podujatia ako koncert Marcely Laiferovej, okresnú súťaž vo varení gulášu či novembrový koncert Lucie Bílej.

Priestor na vyjadrenie dostali v krátkej diskusii aj zástupcovia organizácií, ktorých okrem iného zaujímalo zriadenie ambulatnej psychiatrie, možnosti opatrovateľských služieb v meste, či zvýšenie počtu kontajnerov na odpad zo záhrad. V súvislosti s presťahovaním klientov Domova, n. o. do nemocnice odzneli aj negatívne ohlasy na nedostatočné zásobovanie nemocničného bufetu. Niektorí zástupcovia organizácií však na stretnutí tlmočili aj pozitívne ohlasy klientov presťahovaného zariadenia, ktorí si pochvaľovali upravované a čisté nemocničné priestory.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...