Priechod pre chodcov v Návojovciach by mal byť realitou tento rok

Verejné stretnutia obyvateľov jednotlivých mestských častí s vedením radnice pokračujú aj v novom volebnom období. Jarné kolo odštartoval primátor Jozef Božik v pondelok 13. apríla 2015 v Návojovciach.

Jednou z aktuálnych úloh nového poslaneckého zboru mesta je vytýčenie investičných priorít v jednotlivých mestských častiach, ktoré budú realizované v tomto volebnom období. Neľahký proces však ešte nie je definitívne ukončený a poslanci sa spoločný konsenzus snažia docieliť na pracovných workshopoch. „Požiadaviek je veľa a financií, rovnako ako v štáte, málo. Pri výbere investičných priorít je preto potrebné zohľadniť finančné možnosti, ktoré mesto má,“ zdôraznil primátor, ktorý v krátkom prehľade priblížil občanom doposiaľ prekonzultované priority v jednotlivých mestských častiach. V tomto smere majú aj Návojovčania svoje ciele, ktoré v konečnom dôsledku odzrkadľujú ich najčastejšie požiadavky. Tým prvoradým je vybudovanie priechodu pre chodcov cez hlavnú cestu, na ktorý má už mesto vypracovanú projektovú dokumentáciu. Nemenej podstatné je však pre obyvateľov najmenšej mestskej časti aj vybudovanie kanalizácie na dažďovú vodu v časti Kolónia, ktorá by riešila problémy s odvedením povrchových vôd v tejto lokalite. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta by v Návojovcach potrebovali aj na rekonštrukciu kaplnky na cintoríne, ale i na novú strechu a fasádu kultúrneho domu či opravy ciest a chodníkov. „Dnes vám viem sľúbiť to, čo aj zrealizujeme, a to je vybudovanie priechodu pre chodcov cez cestu II/579,“ dodal primátor.   

Za ostatných šesť mesiacov sa mesto zaoberalo aj pripomienkami Návojovčanov z predchádzajúceho stretnutia. V zmysle týchto požiadaviek bola vypílená breza pri futbalovom ihrisku, opílené konáre stromov zasahujúce do elektrického vedenia, prečistený odvodňovací kanál i priepust pod starou cestou. Požadované zníženie rýchlosti cez obec na 40 km/h. dopravný inšpektorát zamietol. Ako informoval primátor v súvislosti s požadovanou opravou povrchu hlavnej cesty, Trenčiansky samosprávny kraj ako jej správca chce opravu financovať z prostriedkov Európskej únie. Pokiaľ sa mu to však nepodarí, primátor bude žiadať TSK, aby cestu opravil z vlastných prostriedkov.    

Príspevky občanov v diskusii sa týkali najmä problémov s vysokou spodnou vodou a odvedením povrchovej vody v časti Kolónia. Zhoršujúcu sa situáciu niektorí pripisujú výstavbe záchytného poldra. „Dali sme si vypracovať odborný hydrologický posudok, ktorý potvrdzuje, že vybudovanie poldra s týmito problémami nesúvisí. Ich hlavnou príčinou je to, že tieto domy nie sú dostatočne izolované voči vplyvu vôd a ich majitelia taktiež nemajú riešené ich odvádzanie. Pre zlepšenie situácie  hydrológ odporúča prijať technické opatrenia minimálne v podobe vybudovania dažďovej kanalizácie,“ vysvetlila Andrea Bencelová z referátu životného prostredia a dopravy MsÚ, ktorá Návojovčanov zároveň ubezpečila aj o pravidelnom a dostatočnom čistení poldra.

Môže sa Vám ešte páčiť...