Prezident SR Andrej Kiska navštívil Partizánske

Prezident SR Andrej Kiska navštívil v pondelok 8. októbra 2018 Partizánske. Pred mestským úradom ho za účasti širokej verejnosti privítal primátor mesta Jozef Božik s prednostkou mestského úradu Dášou Jakubíkovou.

„Na internom stretnutí, ktoré predchádzalo slávnostnému zhromaždeniu vo veľkej zasadačke, ale aj na slávnostnom zhromaždení sme preberali rôzne témy. Okrem iného aj celý vývoj v oblasti zamestnanosti v meste a v regióne Partizánske, kedy sme zaznamenávali aj také chvíle, že v našom okrese bola 20 %-ná nezamestnanosť. Mám tým na mysli prelom rokov 2000 a 2001, respektíve rok 2001. Treba povedať, že aktuálne prežívame časy, kedy máme trojpercentnú nezamestnanosť a sú tu stovky voľných pracovných miest,“ uviedol primátor. Podľa prezidenta je pozitívnym javom to, že nezamestnanosť sa neriešila tým, že ľudia začali odchádzať za prácou, ale do Partizánskeho prišlo mnoho investorov. „Zahraniční investori si uvedomili, že je tu množstvo schopných ľudí, ktorí tu ostali a kvôli ktorým sa oplatí otvoriť podniky a tieto podniky sú veľmi úspešné a rozvíjajú sa ďalej,“ skonštatoval Andrej Kiska.

Počas rokovania sa primátor s prezidentom dotkli i tém, akými sú zdravotníctvo, kde je problémom nedostatok lekárov či cestná infraštruktúra. „V kontexte dopravnej infraštruktúry som otvoril tému R8 a R2, to znamená dôležité rýchlostné komunikácie, ktoré by pomohli mestu aj regiónu Partizánske a, samozrejme, sme sa rozprávali aj o tom, v akom stave sa momentálne nachádza štátna cesta I/64,“ priblížil primátor. Diskutovalo sa tiež o životnom prostredí a ťažbe lignitu na hornej Nitre. „Žiaľ, dopad na životné prostredie je veľmi devastujúci, devastujúci je aj dopad na zdravie ľudí, ktorí pracujú v baniach. Ak by sme dotácie, ktoré sa používajú na financovanie baní, použili na to, aby tí, ktorí tam pracujú, ostali doma a poberali peniaze, tak by to vyšlo štát rovnako,“ podotkol prezident.

Podľa slov primátora, problémy, ktoré preberal s prezidentom, sú prozaické a netýkajú sa len Partizánskeho, ale celého Slovenska. „Poprosil som pána prezidenta a požiadal som ho, či už z titulu výkonu funkcie alebo ak sa rozhodne aj po ukončení funkcie prezidenta ísť do aktívnej politiky, aby na región hornej Nitry nezabudol, aby vedel, že aj tu v Partizánskom sú ľudia, ktorí sú šikovní, pracovití, prácu si vážia a chcú pracovať, majú pracovné zručnosti a návyky, ale zároveň, že sme tu aj ľudia, ktorí pociťujeme isté problémy,“ uviedol Jozef Božik. „Pán primátor povedal, že sa tu nedelia na pravicu a ľavicu, keď sa hlasuje, ale hľadajú spoločné riešenia v prospech mesta. A ja si niekedy myslím, že aj v politike, ak hovoríme o školstve alebo zdravotníctve, by sme mali trochu zabudnúť na politiku, pretože také dôležité oblasti potrebujú skutočnú víziu, ktorá by mala byť odbremenená od ťarchy týchto politických bojov,“ dodal Andrej Kiska.

Okrem návštevy mestského úradu a stretnutia s poslancami, riaditeľmi škôl a zástupcami tretieho sektora prezident položil veniec pri pomníku padlým hrdinom na Námestí SNP v Partizánskom.

(Tempo)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...