Pre taxislužby v Partizánskom platia nové pravidlá

Problematiku stanovíšť vozidiel taxislužby v Partizánskom bude upravovať nové všeobecne záväzné nariadenie. Schválilo ho mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom rokovaní. Mesto ním stanovilo podrobnosti o výkone taxislužby na svojom území.

„Cieľom bolo vytvoriť pravidlá, ktoré by znamenali, že každé jedno vozidlo zaplatí istý poplatok za to, že takéto miesto v rámci mesta využívajú a tým pádom, že podnikajú na mestskom majetku, tak to bude príjmom mestského rozpočtu,“ vysvetlil primátor Jozef Božik. Po novom dostanú taxislužby parkovaciu taxi kartu. Tá bude vydaná na konkrétnu ŠPZ-ku. Cena karty bude 200 eur na prvé vozidlo danej taxislužby a za každé ďalšie zaplatí spoločnosť 70 eur. „Karta bude neprenosná a v prípade, že ju budú chcieť preniesť na iné motorové vozidlo v priebehu roka, tak zaplatia poplatok 30 eur. Tento príjem odhadujem, že bude niekde na úrovni dvoch alebo troch tisíc eur a v každom prípade ho využijeme na to, aby sme aspoň sčasti mohli riešiť dopravnú situáciu v rámci mesta,“ uviedol primátor.

Prijatie novej normy zástupcovia radnice konzultovali dvakrát s taxikármi a z tejto diskusie vyšiel návrh, ktorý je všeobecne akceptovateľný. Nový systém parkovania začne pre taxikárov platiť od 1. júla tohto roka. Vodiči budú môcť užívať stanovištia pred železničnou stanicou bez nároku na vyhradenie konkrétneho miesta. K dispozícii budú mať nezmenený počet šesť miest. „Keby sme dali viac miest, pričom ani dnes nie je tých šesť miest stále obsadených, tak by nám to občania vyčítali. Taxikár teoreticky môže zaparkovať aj na mieste, ktoré nie je označené miestom taxi, ale bežný občan na mieste označenom taxi zaparkovať nemôže,“ zdôvodnil primátor. V budúcom roku má samospráva v pláne regulovať statickú dopravu v rámci mesta.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...