Pre obyvateľov Luhov II sú dôležité ďalšie parkovacie miesta i kvalitné komunikácie

Seriál jarných verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s občanmi mesta pokračoval v pondelok 4. mája 2015 na Luhoch II. Aj túto mestskú časť čaká v tomto volebnom období  viacero investičných projektov.

 

Priority potrieb určil výbor mestskej časti a poslanci zvolení v tomto volebnom období. Ako odznelo na stretnutí, po zateplení budov ZŠ a MŠ na Veľkej okružnej príde na rad vyregulovanie kúrenia v budovách, aby bola dosiahnutá ich maximálna energetická efektívnosť. Financie na realizáciu sú už v rozpočte mesta schválené zastupiteľstvom. Občania sa dozvedeli, že v ďalších rokoch by sa malo pokračovať v oprave povrchu vozovky na Veľkej okružnej a v budovaní chodníkov. Pribudnúť by mali aj parkovacie miesta. To sú ťažiskové projekty pre celé volebné obdobie.

Obyvatelia Luhov II si na stretnutí vypočuli aj odpočet splnených úloh od posledného stretnutia v októbri minulého roku. Opravený bol prepadnutý chodník na Ulici gen. Svobodu, aj pred obytným domom č. 987. Mestská polícia dôsledne pokutuje parkovanie nezodpovedných vodičov na zeleni aj na základe informácií od občanov. Možnosti doplnenia či zmeny dopravného značenia vysvetlil prítomným Peter Minárik z Referátu miestnych komunikácií MsÚ. Pozitívne hodnotili občania kosenie trávnatých plôch Technickými službami mesta Partizánske. Riaditeľka ZŠ na Veľkej okružnej Jana Beňušková poďakovala za pomoc pri údržbe ihriska v areáli školy. Z jej úst zaznelo aj poďakovanie vedeniu mesta za prístup k financovaniu škôl a riešeniu ich problémov.

Aktuálne trápi občanov na Luhoch II okolie pohostinstva Prievan, kde sa zhromažďujú bezdomovci a drogovo závislí. Hliadky mestskej polície budú preto túto lokalitu častejšie monitorovať. Obyvatelia sa netajili tým, že by na sídlisku privítali vybudovanie detského ihriska a zaujímali sa aj o ďalší osud chátrajúceho hokejbalového ihriska. Dôležitá je však dohoda medzi občanmi Luhov II a Luhov I. V diskusii odznela aj otázka smerujúca k výtlkom na cestách. S ich opravami sa začne už v priebehu tohto mesiaca. Problém „osady“ na sútoku riek Nitry a Nitrice, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Brodzian, sa mesto usiluje riešiť spoločne so starostom obce.

Text a foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...