Pracovný výjazd primátora v mestských častiach Návojovce a Malé Bielice

V posledný májový deň si primátor mesta Jozef Božik naplánoval pracovný výjazd do dvoch najmenších mestských častí – Návojoviec a Malých Bielic, v ktorých spolu s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu, mestských organizácií a miestopríslušnými poslancami a členmi VMČ mapoval aktuálne problémy, kontroloval stav protipovodňových opatrení a odvodňovacích kanálov.

 

Výjazd v Návojovciach sa začal na parkovisku pri bývalej detskej ozdravovni v časti Kolónia, kde primátor najskôr zhrnul, čo všetko sa v tomto volebnom období v Návojovciach urobilo, vrátane dôležitých protipovodňových opatrení. Predsedníčka VMČ Návojovce Iveta Matejovová v tejto súvislosti zdôraznila potrebu údržby všetkých mestských odvodňovacích kanálov. Pri prechode okolo kultúrneho domu si pracovná skupina všimla na jeho streche starý komín, ktorý by bolo vhodné obnoviť. Nutné bude vybudovanie odvodňovacieho rigolu, ktorý by zabránil stekaniu vody do dvorov na Starej ceste. Na jej konci tamojší obyvatelia taktiež reklamovali nevyspádovaný a neodtekajúci odvodňovací kanál, smerujúci k bytovke. V rámci prehliadky areálu futbalového ihriska primátor navrhol upraviť poškodený betónový chodník pred tribúnou a oplotiť priľahlé detské a volejbalové ihrisko pri hlavnej ceste. Na problémy s odtokom vody upozorňovali výjazdový tím aj obyvatelia Trenčianskej ulice. Ako uviedol primátor, mesto bude v protipovodňových opatreniach a v čistení kanálov aj naďalej pokračovať. Situácii však môžu pomôcť aj samotní občania tým, že nebudú na uliciach robiť svojvoľné úpravy a odvodňovacie kanály zavážať rôznym odpadom.

 

Z Návojoviec sa výjazdová skupina presunula k pomníku vedľa štátnej cesty I/64 v Malých Bieliciach. Odtiaľ pokračovala ulicou Pod baštou smerom  k schátralému objektu kaštieľa, pričom kontrolovala vyčistenie odvodňovacieho kanála. Ohľadne údržby a ďalšieho využitia miestneho parku primátor navrhol ďalšie stretnutie s PDP Veľké Uherce ako jeho vlastníkom, v septembri tohto roka. Mesto zároveň vyzve majiteľov priľahlých pozemkov okolo kaštieľa a objektu bývalej materskej školy, aby sa postarali o ich údržbu. Na začiatku ulice Prvá za parkom sa rozhodlo o vypílení suchých orechov pri štátnej ceste. Ďalšou zastávkou bolo futbalové ihrisko, na ktorom sa hovorilo najmä o rekonštrukcii šatní a spŕch miestneho klubu. Najdôležitejšie zmeny v Malých Bieliciach sa v však v súčasnosti dejú na Kúpeľnej ulici, kde sa začala výstavba chodníka smerom od štátnej cesty ku kúpeľom. „Je to dobrá správa nielen pre návštevníkov kúpeľov, ale pre všetkých občanov Malých Bielic, ktorí idú smerom do kultúrneho domu a vždy museli ísť po veľmi frekventovanej ceste, ktorá je v pôsobnosti regionálnej samosprávy,“ dodal primátor v závere výjazdu.

Môže sa Vám ešte páčiť...