Pracovný výjazd primátora v mestskej časti Veľké Bielice

Druhý tohtoročný pracovný výjazd si vedenie samosprávy mesta Partizánske na čele s primátorom Jozefom Božikom nasmerovalo 21. marca 2013 do mestskej časti Veľké Bielice.

 

Pešia obchôdzka mestskej časti odštartovala na konci Víťaznej ulice pri železničnom moste, kde sa začala tvoriť divoká skládka na pozemku patriacom železniciam a betónovú vodáreň  mládež využíva na nekalé činnosti. Občania v tejto časti požadujú úpravu vozovky. Mnohokrát prerokovaným problémom je nedokončený chodník na Víťaznej ulici. Bol vybudovaný len v takom úseku (po Novú ulicu), v akom sa uložila do zeme kanalizácia. Preto sa s ďalšou výstavbou musí počkať, nakoľko už na jeseň toho roka by sa mal rozbehnúť megaprojekt  Sever, v rámci ktorého bude odkanalizovaná podstatná časť Veľkých Bielic, vrátane Víťaznej ulice. V súvislosti s touto ulicou bola výjazdová skupina svedkom vetrom zvalenej autobusovej čakárne a drôtov obecného rozhlasu, množstva výtlkov a smetí v smrekovom poraste na konci ulici pri moste.

Akútnym problémom je dezolátny stav mostového zábradlia a chodníka na moste, naopak Bieličanci veľmi kvitovali vybudovanie krátkeho chodníka pri moste v réžii TSM. Vedenie mesta, primátor osobne, už viackrát urgoval neúnosný stav mosta na investičný odbor správy ciest. Otázkou existencie autobusovej čakárne pri moste sa výbor mestskej časti na čele s predsedom Erichom Dvončom zaoberá už dlhšie. Blízko bývajúci občania ju žiadajú odstrániť, nakoľko sa v nej zdržiavajú bezdomovci. Peter Minárik z MsÚ na tomto mieste vysvetlil plánovanú výstavbu nových chodníkov v súvislosti s premiestnením priechodu oproti Javorovej ulici. S týmto projektom súvisí aj výstavba a osadenie nových čakární. Všetko je však závislé od možností rozpočtu mesta. Pri novej reštauračnej prevádzke sa diskutovalo o začatí budovania nového parkoviska na mestskom pozemku, kde sa súkromný podnikateľ zaviazal vybudovať oplotené detské ihrisko.

Vedenie mesta, možno po prvýkrát v takom počte, obišlo celý okruh Ulice Lány aj po vale rieky Nitrice. V tejto časti dominoval dlhoročný poľnohospodárskych mechanizmov, najmä traktorov, ktoré nielen rušia hlukom počas nočných postrekov, ale najmä na jeseň pri zbere úrody z ovocného sadu, znečisťujú ulicu blatom. Mesto to chce riešiť radikálne – pokutovaním.

Nakoľko len nedávno vedenie mesta navštívilo v rámci kontrolného dňa stavenisko nového Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach, počas výjazdu z návštevy upustilo. Kultúrny dom však stále ostáva prioritou číslo jedna. Aktuálna je len informácia Miroslava Kohúta z TSM, zároveň člena VMČ, že už sú do zeme uložené inžinierske siete. Výjazdová skupina sa cez Budovateľskú ulicu a mestský park presunula k prechodu cez hlavnú cestu na Ulicu športovcov. Jeho riešenie podľa prísnych noriem je urgentné, pretože tadiaľto denne prechádza množstvo školákov. Aj tomto prípade bude prechod posunutý s vybudovaním nových chodníkov, pokiaľ na to budú peniaze.

Záver výjazdu patril návšteve futbalového štadióna, kde prezident klubu Ivan Dragula ukázal neutešený stav šatní, najmä plesnivých spŕch a sociálnych zariadení. Primátor Jozef Božik prisľúbil pomoc čiastkou presahujúcou šesťtisíc eur, aby sa plánované futbalové turnaje so zaujímavými hosťami mohli uskutočniť v dôstojnom prostredí. Pracovné stretnutie ukončilo vedenie samosprávy v školskej jedálni veľkobielickej základnej školy, kde ich privítala riaditeľka Adriana Minarovjechová.

Text a foto: A. Borszéková

Môže sa Vám ešte páčiť...