Pracovný výjazd primátora v mestskej časti Štrkovec

V prvý najteplejší deň tohto roku sa na Námestí mieru v Partizánskom začala pochôdzka po mestskej časti Štrkovec. Piatkové ráno 26. apríla 2013 vítalo skupinu zástupcov samosprávy na čele s primátorom Jozefom Božikom pri detskom ihrisku, kde sa úlohy hostiteľov chopili poslanci za túto časť Jozef Zajac a Mária Hazuchová.

Kritickému oku miestnych poslancov neuniklo, že park okolo detského ihriska, už od rána využívaného mamičkami s deťmi, sa kosí bez zberného koša. Po skromnej požiadavke na doplnenie atrakcií ihriska primátor pripomenul hlavné investičné plány v tejto mestskej časti – vybudovanie nového chodníka na Ulici Fraňa Kráľa, rekonštrukciu chodníka na Moyzesovej ulici a päťcípej križovatky na Hrnčírikovej ulici.

Skupina prešla popri novej informačnej tabuli VMČ pri detskom ihrisku a tiež okolo  niekoľkých rozkopávok po vodovodných prípojkách na Ul. T. Vansovej. Pripomienky občana na neporiadok na verejnom priestranstve pri radových garážach boli len predohrou k tomu, čo zástupcov samosprávy čakalo na Riečnej ulici. Pod valom rieky sa váľali čierne vrecia a iný odpad. Pritom len pred pár dňami skončil zber do veľkoobjemových kontajnerov. Omnoho príjemnejší už bol pohľad na vyčistené a opravené schody vedúce na korunu hrádze, odkiaľ sa skupina presunula medzi pedagógov a školákov v ZŠ R. Jašíka, kde práve prebiehal dobročinný jarmok. Riaditeľ Rudolf Ivanovič zrekapituloval, čo sa zmenilo od predošlej návštevy. V športovom areáli pribudli brány, sitá, odstránené boli nadbytočné stĺpy. Škola by však akútne potrebovala zrekonštruovať jedáleň, zaznamenaná bola aj požiadavka na drobnú opravu striešky nad preliezačkou. Investície do modernizácie by potreboval aj areál susednej materskej školy, po prehliadke ktorého dal primátor prísľub na rekonštrukciu aspoň jednej z terás a tiež pokyn na umiestnenie štyroch lavičiek. Výjazd pokračoval po Lesnej ulici, na ktorej bol umiestnený jeden z troch kontajnerov na staré šatstvo. Na Rooseveltovej ulici bola reč o budúcnosti asfaltového ihrisko za radovými garážami. Názory občanov na to, či ho aj naďalej využívať ako športovú plochu alebo na jeho mieste vybudovať parkovisko sú však rozdielne. Na Lomonosovej ulici opäť neušli pozornosti skupiny nedokončené práce vodárov. Vzhľadom na vyššiu návštevnosť prevádzky na Moyzesovej ulici, sa vynorila aj otázka potreby vytvorenia ďalších parkovacích plôch. Po rozhovore s prevádzkovateľom i obyvateľmi je jasné, že na úkor zelene. Pracovný výjazd v mestskej časti Štrkovec sa končil pri päťcípej križovatke na Hrnčírikovej ulici, ktorú chce mesto sprehľadniť vybudovaním stredového ostrovčeka. Bezpečnosť chodcov by mala zvýšiť nová „zebra“  na Jesenského ulicu.    

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...