Pracovný výjazd primátora v mestskej časti Šípok

Ďalšou zastávkou na zozname marcových pracovných výjazdov vedenia samosprávy mesta Partizánske bolo v piatok 22. marca 2013 sídlisko Šípok. Táto najväčšia prímestská časť  sa pasuje s viacerými problémami, z ktorých niektoré sa dajú riešiť rýchlo, zatiaľ čo iné si vyžadujú dlhší čas. Pre všetky z nich sú však kľúčové financie.

Pracovná skupina počas  dvojhodinovej obhliadky sídliska zhodnocovala dostupné možnosti riešenia problémov. Svoje názory a pripomienky mohli vysloviť aj samotní obyvatelia, ktorých najviac znepokojuje nedostatok parkovacích miest, zlý stav Malinovského ul., ako i nelichotivý pohľad na množstvo odpadkov. Pracovná skupina sa vydala od budovy OV 3000 na Horskú ulicu, skontrolovala schody k Malinovského ul., navštívila materskú i základnú školu, a tiež si prezrela ulicu Pod Šípkom i dvor na Ulici J. Kráľa. Hoci otáznikov bolo viacero, primátor Jozef Božik definoval priority. Menej náročné opravy bude možné zrealizovať v krátkom čase – to sa týka najmä opráv detského ihriska na Horskej ulici, poškodeného plota, osadenia nových lavičiek, ako aj doplnenia piesku v ihrisku vo dvore J. Kráľa. Bezohľadne vyhodený, ale aj nanesený odpad sa stáva čoraz viac viditeľnejším.  Preto aj primátor vyzýva všetkých obyvateľov na zodpovedné správanie sa k svojmu okoliu. O tom svedčia mnohé predtým vyčistené lokality s množstvom odpadkov. Treba zdôrazniť, že peniaze vynaložené na odstránenie odpadkov by sa mohli vynaložiť inak, napríklad na vybudovanie nových parkovacích plôch. Obyvateľ Šípku sa pripojil k pracovnej skupine so svojím návrhom vytvoriť nové parkovacie miesta medzi materskou školou a obytnými domami. Hlasy proti však upozorňujú, že súčasný chodník na tomto mieste funguje cez pekné počasie ako promenáda pre mamičky s deťmi. Čo je však možné riešiť v blízkej budúcnosti, je zničený výjazd pri činžiaku č. 1155 Pod Šípkom, ako aj osadenie zatrávňovačov vo dvore J. Kráľa pri bloku č. 1166. Do leta by reálne malo mesto stihnúť odstrániť aj náletové kroviny pri lesíku a opraviť uvoľnené dlaždice na schodoch z Horskej na Malinovského ulicu. Samostatnú kapitolu tvoria materská a základná škola, ktoré bojujú s viacerými problémami. A hoci sa snažia zháňať pomoc aj inde, bez finančnej podpory mesta, ktoré už viackrát aj  pomohlo, nedokážu zrealizovať zásadné rekonštrukcie budov. Čo však Šípok na rozdiel od iných sídlisk má, je vysunuté pracovisko mestskej polície aj s kamerovým systémom.

Problémov, plánov a riešení je viac než dosť, no ich realizácia závisí od finančnej situácie v mestskej pokladnici. Tej by mohol okrem iného pomôcť aj predaj dubiózneho nehnuteľného majetku sídliska, ktorého technická hodnota je síce vysoká, no podnikateľsky sa nedá využiť. Zisk z neho by sa tak viazal na investície do Šípku, čo by určite uvítali i samotní občania.

(Tempo)

Foto: V. Matušková

Môže sa Vám ešte páčiť...