Pracovný výjazd primátora v mestskej časti Šimonovany

Seriál tohtoročných pracovných výjazdov do jednotlivých mestských častí zavŕšil primátor mesta Jozef Božik v Šimonovanoch. Stav tunajších komunikácií, budov a zelene prišli v piatok 28. júna 2013 zhodnotiť aj miesto príslušní poslanci a členovia výboru mestskej časti, pracovníci mestského úradu a mestských organizácií.

Väčšina aktivít a projektov, ktoré by mohli byť zrealizované v najstaršej časti mesta, závisia od kapitalizácie dubiózneho majetku. Tým je v Šimonovanoch chátrajúca budova bývalej materskej školy. „Vzhľadom na to, že verejná obchodná súťaž v súvislosti s týmto objektom nebola úspešná, musíme sa zamýšľať ďalej. Je veľmi pravdepodobné, že sa na augustovom zastupiteľstve budeme zaoberať ďalším osudom tejto nehnuteľnosti,“ poznamenal na výjazde primátor. Prílev peňazí z predaja budovy by výrazne podporil aj ďalšie projekty v tejto mestskej časti. Jednou z priorít je dokončenie rekonštrukcie budovy pošty, na ktorej už boli vymenené okná. Súčasťou druhej časti prvej etapy prác je renovácia interiéru spoločenskej miestnosti na prvom poschodí. Ďalšie opravy závisia od finančných možností mesta, ktoré sú opäť späté so speňažením dubiózneho majetku.

Pracovná skupina sa v tento deň zastavila aj v areáli Futbalového štadióna ŠK Slovan. „Som veľmi rád, že sme sa dostali do štádia, kedy si môžeme povedať, že budú pridelené finančné prostriedky na opravu nášho športového stánku,“ uviedol poslanec mestskej časti Šimonovany Jaroslav Tkáč na adresu renovácie šatní a spŕch na štadióne ŠK Slovan, ktoré sú podľa funkcionárov nutné. Ďalšou z priorít Šimonovancov je i vybudovanie nového prechodu pre chodcov na Nitrianskej ceste. Ide o miesto pri autobusových zastávkach, nachádzajúce sa blízko železničnej zastávky. „Zo strany občanov je úprimný záujem, aby sme dokázali v tomto roku kvantifikovať zdroje na vybudovanie tohto prechodu,“ dodal primátor. V tejto súvislosti zároveň podotkol, že prechod pre chodcov pri predajni kobercov zostane naďalej v prevádzke. Mesto však nemôže vyhovieť požiadavke obyvateľov na vybudovanie chodníka pozdĺž Nitrianskej cesty. Jeho realizácia je problematická nielen z finančnej stránky, ale aj z hľadiska bezpečnosti.

Čistota a poriadok musí byť. Týka sa to aj zelene, ktorá zasahuje do cesty a bráni bezpečnej premávke áut na Cintorínskej ulici. Na základe sťažností občanov sa na tento stav zamerala aj pracovná skupina na výjazde. Stromy a kríky, ktoré zasahujú do úzkej cesty, by mali byť podľa ich vyjadrenia odstránené. O konkrétnom riešení by však mali rozhodnúť členovia výboru mestskej časti. „Zaoberali sme sa aj problematikou Strání a občania veľmi kvitujú to, že lampa, ktorá osvetľuje parkovisko vedľa cintorína zabránila tomu, aby tam ľudia robili čierne skládky. Aj takýmito drobnosťami sa skvalitňuje život obyvateľov v tejto mestskej časti,“ konštatovala predsedníčka VMČ Šimonovany Mária Znášiková na margo zrealizovaných aktivít.

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...