Práce na rozšírení cintorína na Šípku skončia pravdepodobne už v júni

Primátor mesta Jozef Božik sa v utorok 24. apríla 2012 zúčastnil kontrolného dňa na cintoríne na Šípku, kde prebiehajú práce na rozšírení jeho hornej časti.

Súčasťou rozšírenia cintorína, ktoré prinesie sedemsto nových hrobových miest, je vybudovanie kolmého zjazdného chodníka v dĺžke 20 metrov, na ktorý sa vodorovne napája ďalších približne 115 metrov zjazdného chodníka. Z oboch chodníkov, ktoré sú zo zámkovej dlažby, vedú vyštrkované chodníky k budúcim hrobovým miestam a zároveň sa napájajú na existujúce chodníky v nižšej časti cintorína. Práce ďalej zahŕňajú okrem vybudovania drenáže pozdĺž  vodorovného zjazdného chodníka, ktorá je nutná kvôli svahovitému terénu, aj dobudovanie vodovodnej vetvy do rozširovanej hornej časti cintorína spolu s novou čerpacou stanicou.  V poslednej fáze je naplánované aj vybudovanie oplotenia po západnej strane cintorína, od vstupnej brány až po les. „Vzhľadom na súčasné dobré podmienky prístupu ťažkých mechanizmov do hornej časti cintorína, ktoré však po výstavbe vodorovného zjazdného chodníka nebude možné, sme dodávateľa požiadali aj o naviac práce,“ zdôraznil primátor. Tie sa týkajú dobudovania  ďalších štyridsiatich metrov kolmého zjazdného chodníka a dvadsiatich metrov vodorovného zjazdného chodníka, ktoré budú v budúcnosti základom pre ďalšie rozširovanie cintorína. „Podľa súčasného stavu a tempa prác, a pokiaľ bude priaznivé počasie, sme schopní rozšírenie cintorína, vrátane naviac prác, dokončiť do konca júna,“ povedal hlavný stavbyvedúci  z realizačnej spoločnosti Strabag, ktorá má podľa zmluvy termín dokončenia prác až v októbri.

Súčasne s rozšírením hornej časti cintorína, ktoré by malo zabezpečiť dostatočnú kapacitu hrobových miest na najbližších 20 až 25 rokov, sa pracuje aj na rozšírení urnového hája, v ktorom pribudne nových 90 urnových miest.

Môže sa Vám ešte páčiť...