Pozvánka: Správanie je zrkadlom našej osobnosti

Na základe pozitívnych ohlasov a veľkého záujmu zo strany študentov, Informačné centrum mladých v Partizánskom v spolupráci so vzdelávacou agentúrou MJB Communication, spol. s r. o. pripravila pod záštitou podpredsedu trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Božika PhD. v poradí druhé školenie s názvom Školenie spoločenskej etikety a diplomatického protokolu. Školenie sa uskutoční 14. júna 2010 opäť v priestoroch reštaurácie CLERENCE od 14.00 hod. a všetci zúčastnení po jeho absolvovaní obdržia certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Záujemcovia i z radov dospelých sa môžu prihlásiť v Informačnom centre mladých, Februárovej ulici 1478/2 na 2. poschodí najneskôr do 10. júna 2010. Registračný poplatok kurzu činí 10 €. Účastníci nášho kurzu budú ovládať základy pravidiel spoločenského správania, zdvorilosti a slušnosti pri stolovaní, taktiež získajú potrebné vedomosti v oblasti stolovania a protokolárnych formalít, osvoja si pravidlá etikety a ich využívanie v praktickom živote. A keďže v cene školenia je aj večera, všetci zúčastnení si budú môcť získané vedomosti ihneď vyskúšať aj prakticky a to pri spoločnom stolovaní.

Viac informácií získate v Informačnom centre mladých alebo na tel. čísle 038/7492805, mobil: 0904 048 420, partizanske@icm.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...