Posedeli si v primátorskom kresle

 

Deti z materskej školy z Malých Uheriec v sprievode riaditeľky materskej školy Jany Šútorovej absolvovali v stredu 9. novembra 2011 exkurziu na mestskom úrade v Partizánskom  a stretli sa s primátorom mesta.

Primátor  privítal deti z predškolského zariadenia vo svojej pracovni. Deti na stoličkách za rokovacím stolom oboznámil s podujatiami, ktoré pre nich  pripravilo mesto  v rámci mikulášskych a predvianočných stretnutí. Ponúkol im tradičné posedenie v primátorskom kresle, o ktoré bol veľký  záujem. Nakoniec si ho vyskúšali dvojice detí, aby to stihli v optimálnom čase a mohli sa ešte ponúknuť cukríkmi.  Predškoláci si v rámci prehliadky mestského úradu v sobášnej sieni prezreli mestskú kroniku a predmety, ktoré sa používajú pri slávnostných obradoch. Nevynechali ani veľkú zasadačku mestského úradu, v ktorej sa stretávajú na rokovaniach poslanci mestského zastupiteľstva.    

Môže sa Vám ešte páčiť...