Poradné orgány primátora nepoľavia v aktivitách ani v tomto roku

Pravidelne, raz za tri mesiace, si primátor mesta Jozef Božik na zasadnutiach s členmi svojich poradných orgánov vymieňa aktuálne informácie o aktivitách a diskutuje s nimi o dianí v meste. Otvorený dialóg viedol s Radou starších mesta Partizánske, Mládežníckym parlamentom mesta Partizánske a Radou mimovládnych organizácií mesta Partizánske aj začiatkom marca.

Priebeh všetkých troch stredajších stretnutí mal obdobný scenár. Členovia poradných orgánov po úvodných slovách primátora o pripravovaných investičných zámeroch mesta a kultúrnych podujatiach, predstavili svoje aktuálne aktivity a predniesli aj niekoľko postrehov z mesta. Rada starších v krátkosti informovala primátora o svojej činnosti za posledné obdobie a priblížila mu aj plány na najbližšie mesiace. Aktívni seniori plánujú napríklad pripraviť Akadémiu tretieho veku pri Okresnej rade Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom a pozornosť tiež venujú zorganizovaniu medzigeneračnej mestskej  ligy v petangu, do ktorej chcú zapojiť aj členov ostatných poradných orgánov. Zaznelo i niekoľko pripomienok a požiadaviek ohľadne odstránenia drobných nedostatkov, ktoré spozorovali v okolí niektorých obytných blokov a na chodníkoch. Svoje rôznorodé aktivity prezentovali aj mládežníci. S pozitívnym ohlasom sa stretol ich projekt Kniha pre teba, v rámci ktorého prebieha bezplatná výmena kníh v knižnici ICM v Partizánskom. Študenti tiež pripravili zaujímavý počítačový kurz pre telesne postihnutých spoluobčanov, v rámci environmentálneho projektu budú v areáloch mestských škôl vysádzať stromčeky a podobne ako v minulých rokoch sa tiež zapoja do brigádnických aktivít skrášľovania mesta. Zástupcovia mimovládnych organizácií sa vzájomne informovali o svojich podujatiach, medzi ktorými budú aj rôzne zbierky. V tejto súvislosti upozornili na to, aby obyvatelia finančné príspevky dávali  len označeným dobrovoľníkom vo vestách s jednotnými pokladničkami.

Môže sa Vám ešte páčiť...