Policajti počas bezpečnostnej akcie kontrolovali mládež aj vodičov

V posledný školský deň sa v meste uskutočnila, v čase od 9.00 do 12.30 hod., policajno-bezpečnostná akcia OR PZ Partizánske. Bola zameraná na kontrolu podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach osobami mladšími ako 18 rokov a preventívne pôsobenie na mládež za účelom zamedzenia podávania alkoholických nápojov týmto osobám.

Do akcie boli zaradení okrem policajtov z OR PZ Partizánske aj policajti z KR PZ Trenčín a OR PZ Prievidza, celkovo 21 príslušníkov policajného zboru, vrátane policajta s prideleným služobným psom na vyhľadávanie drog a dvoch policajtov z Mestskej polície Partizánske. V rámci akcie bola vykonaná aj kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov vodičmi pred jazdou a počas jazdy, kontrola dodržiavania zákona o cestnej premávke, odhaľovanie a pátranie po páchateľoch násilnej a majetkovej trestnej činnosti, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách, a taktiež bola vykonaná aj kontrola neprispôsobivých občanov.

Kontrola prebiehala na Námestí SNP, na Nábrežnej ulici, na železničnej stanici a v pohostinskom zariadení v centre mesta. Vykonaná bola aj cestná kontrola na štyroch stanovištiach.

Počas polakcie bolo zistených 6 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, 1 priestupok na úseku verejného poriadku a 4 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Jedna osoba bola predvedená na útvar OO PZ Partizánske za účelom podania vysvetlenia. Policajti uložili celkovo 7 blokových pokút vo výške 210 €. Použili aj služobného psa na vyhľadávanie drog s negatívnym výsledkom.

Obdobné akcie , do ktorých budú taktiež zapojené policajné zložky z KR PZ Trenčín, OR PZ Prievidza a MsP Partizánske, budú prebiehať aj v budúcnosti.

Môže sa Vám ešte páčiť...