Podarilo sa nám modernizovať kino

 

V Kine v Partizánskom sa vo štvrtok 29. septembra 2011 uskutočnilo slávnostné otvorenie  3 D kinoprojekcie. Združením finančných prostriedkov mesta v sume 57 tisíc € a ďalších od podnikateľov i Audiovizuálneho fondu SR sa podarilo zabezpečiť  v kine premietanie filmov 3 D projekciou.  

So slávnostným príhovorom sa účastníkom otvorenia prihovoril primátor mesta Jozef Božik.  „Oceňujem úsilie prenajímateľa  a prevádzkovateľa kina Ľubomíra Beňu a samosprávy mesta, ktorí sa nedali ovplyvniť ohováraním a pochybovačnými rečami o prospešnosti projektu. Pokiaľ by totiž naše kino nebolo vybavené modernou technológiou, bolo by postupne vyradené z distribučnej siete kín. Preto sme  v našom meste  investovali do technickej modernizácie kina. Obyvatelia už viac ako mesiac nemusia cestovať za 3 D projekciou  do iných miest. Realizovať tento  náročný projekt sa nám podarilo združením finančných prostriedkov z viacerých zdrojov, čím sa naše mesto zaradilo medzi 15 slovenských miest s 3D premietaním,“ zdôraznil primátor. Z vystúpenia prevádzkovateľa kina  vyplynulo, že po  modernizácii technológie sa v rámci pripravovanej  rekonštrukcie kinosály zmenší  počet miest na sedenie a nové miesta budú pohodlnejšie. Zlepší sa tiež akustika, čo skvalitní  zážitok z projekcie v modernom stvárnení. V ďalšej časti stretnutia skomentoval filmové zábery z technickej prestavby kina a záujemcov sprevádzal pri prehliadke  nového i pôvodného prístrojového vybavenie kina. Zástupca realizačnej firmy z AV Media Praha účastníkom slávnostného stretnutia oznámil, že práve v našom kine je v súčasnosti nainštalovaná najmodernejšia technika na Slovensku.  Primátor mesta  potom oficiálne otvoril 3 D kinoprojekciu slávnostným prestrihnutím pásky – pôvodného kinofilmu na pódiu pred projekčnou plochou. Na záver oficiálnej časti otvorenia si diváci pozreli niekoľko porovnateľných filmových ukážok –  klasickú analógovú,  filmovú  ukážku v 2 D produkcii a nakoniec si nasadili na oči okuliare a pozreli si ukážku v 3 D kinoprodukcii. Na stretnutí sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, starostovia z obcí nášho okresu, vedúci pracovníci mestského úradu a mestských organizácií, zástupcovia škôl a predškolských zariadení. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...