Pochod za dobro spojil kresťanov rôznych cirkví

Smrť Ježiša Krista si na Veľký piatok 22. apríla 2011 pripomenulo v Partizánskom viac ako sto kresťanov viacerých cirkví ekumenickým sprievodom pod názvom Pochod za dobro. Pochod po prvýkrát zorganizoval primátor mesta Jozef Božik spolu s poslaneckým zborom mestského zastupiteľstva a predstaviteľmi Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a.v. a Evanjelickej cirkvi metodistickej.  

Kresťania sa dopoludnia zhromaždili pri Kostole Panny Márie v Šimonovanoch. Pred najstarším kostolom v meste z 13. storočia sa prítomným ako prvý prihovoril salezián zo Šípku Róbert Flamík, ktorý zdôraznil, že práve Veľký piatok  je príležitosťou, zmyslieť sa ako žijeme a ako chceme žiť, či chceme vnášať medzi ľudí dobro, ktoré je medzi nami a záleží len na nás ako ho bude uplatňovať v každodennom živote. Ako ďalej povedal, práve veľkonočné sviatky sú príležitosťou k zamysleniu a predsavzatiam k zlepšeniu medziľudských vzťahov.  Po čítaniach sa ekumenický sprievod v tichosti presunul pred  metodistickú modlitebňu, kde mala príhovor kazateľka Štefánia  Sklenárová. Pochod pokračoval k evanjelickému kostolu, pred ktorým farár Jaromír Šuma kresťanom pripomenul, že ak je život človeka akokoľvek ťažký, vždy je ľahší, keď sa človek snaží robiť dobro a porozumieť druhým. Pochod za dobro bol ukončený pred rímskokatolíckym Kostolom Božského srdca Ježišovho, kde dali predstavitelia všetkých cirkví prítomným požehnanie.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...