Počet mestských poslancov v Partizánskom zostane nezmenený

Partizánčanov bude aj vo volebnom období 2014 – 2018 zastupovať dvadsaťpäť poslancov. Rovnaké zostanú aj počty poslaneckých mandátov za jednotlivé volebné obvody. V utorok 5. augusta 2014 o tom rozhodlo na mimoriadnom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom.  

Podľa platnej legislatívy je mestské zastupiteľstvo povinné určiť volebné obvody a počty poslancov za jednotlivé volebné obvody v nadchádzajúcom volebnom období najneskôr 65 dní pred dňom komunálnych volieb, vyhlásených na 15. novembra 2014.

 

Počty poslaneckých mandátov v jednotlivých volebných obvodoch v Partizánskom sa stanovujú na základe podielu obyvateľov volebného obvodu na celkovom počte obyvateľov mesta s trvalým pobytom. V tejto súvislosti mestskí poslanci schválili návrh, ktorý je totožný so súčasným rozložením poslaneckých mandátov v jednotlivých volebných obvodoch.

 

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom bude mať aj v nadchádzajúcom volebnom období 25 poslancov z deviatich volebných obvodov, ktoré korešpondujú s jednotlivými mestskými časťami. Najviac mandátov v zastupiteľstve bude mať Šípok so šiestimi poslancami, Centrum a Luhy I budú zastupovať štyria poslanci, Luhy II traja, Štrkovec, Šimonovany a Veľké Bielice dvaja. Po jednom poslancovi budú mať Návojovce a Malé Bielice.

 

Mestskí poslanci tiež jednohlasne schválili plný pracovný úväzok primátora mesta na celé funkčné obdobie 2014 – 2018. Splnili tým zákonnú povinnosť zastupiteľstva, určiť rozsah výkonu funkcie primátora pre nasledujúce funkčné obdobie najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami.      

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...