Počet mestských poslancov sa zníži

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo na svojom júnovom zasadnutí zmenu počtu poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022. Namiesto súčasných 25 bude nový mestský parlament tvoriť 21 poslancov.

V zmysle zákona o obecnom zriadení mesto Partizánske spadá podľa počtu obyvateľov do rozpätia od 15 do 25 poslancov. „Väčšina hlasov prítomných poslancov rozhodla o tom, že dôjde k zníženiu počtu poslancov na Šípku zo šiestich na štyroch, vo volebnom obvode Luhy I zo štyroch na troch a vo volebnom obvode Luhy II z troch na dvoch. V ostatných volebných obvodoch zostáva pôvodný počet poslancov,“ uviedol primátor Jozef Božik. „Poslanec MsZ a predseda poslaneckého klubu stredopravej koalície Tomáš Merašický prišiel s návrhom počtu 19, ktorý vychádzal z ich volebného programu. Počet dvadsaťjeden najlepším možným spôsobom vystihuje znižujúci sa počet obyvateľov na sídliskách Šípok a Luhy,“ dodal primátor.

K najväčšiemu úbytku obyvateľov prišlo za posledných 12 rokov na sídlisku Šípok, ide o viac ako 1200 občanov, v prípade sídliska Luhy došlo k zníženiu počtu obyvateľov o 1000. „Už sme aj na rokovaní mestskej rady hovorili, že do budúcna bude istotne záujem spájať jednotlivé odborné a odvetvové komisie tak, aby sa znížil aj počet komisií pri MsZ. Nič to nemení na fakte, že komisie chceme zachovať ako otvorené, diskutujúce inštitúcie vo vzťahu k všetkým návrhom, ktoré pôjdu do mestského zastupiteľstva a aj ďalej budeme pokračovať v budovaní otvorenej, komunikatívnej, transparentnej a participatívnej samosprávy,“ zdôraznil primátor s tým, že zloženie mestskej rady pri počte 21 poslancov už nebude osemčlenné, ale sedemčlenné.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...